Manastiri Makedonije - turistički vodič

 

Manastiri Makedonije - turistički vodič

Možda se učini neobičnim, ali Makedonija, pored svoje bogate prirode, istorije i kulture, uz to i smeštena neposredno na području Evrope, kao i pre ostaje skoro neistražena za turiste. Međutim, tradicije hodočašća u Makedoniji imaju davnu istoriju. Brojni pismeni izvori pripovedaju o tome, kako su u pređašnja vremena hodočasnici dobijali smeštaj u manastirima i kakvo je gostoprimstvo nalazio tamo svaki gost. Na izgradnji manastira se nije štedelo: to su bili višespratni konaci sa proširenim mansardama, sejmenskim tornjevima i zvonicima, sa višebrojnim pomoćnim građevinama i podrumima, gde su se čuvali vino, rakija i zimnica. Manastiri su imali svoje metohe, šume i livade, pašnjake, vinograde i povrtnjake, pokretnu imovinu i živu stoku: monasi su gajili ovce, koze, goveda, a bavili su se i pčelarstvom.

Tokom mnogih vekova u Makedoniji manastirske kapije su uvek bile otvorene za putnike, vernike i sve dobre namernike, kako bi isti mogli da se odmore, utoleglad, prenoće i zatim nastave svoj put. Manastiri su pomagali siromašnima i ubogima, u  njihovim zidinama se ne samo vršio monaški podvig, nego su se razvijali i važni književni centri. Za manastirske radove su se sazdavale tajfe živopisaca, graditelja i rezbara, koji su ne samo davali svoj doprinos u uređivanju i ukrašenju manastira, već su bili čuveni i kao najbolji i najtraženiji majstori, slikari i arhitekte na celom Balkanskom poluostrvu. Danas u Makedoniji postoji više od 270 manastira, 150 od kojih su, pretežno od lokalnog značaja, sačuvani, dok je oko 120 manastira potpuno ili delimično srušeno. Uz to, veliki broj manastira predstavlja poseban interes za posetioce: to su priznati kulturni spomenici od regionalnog, nacionalnog, a neki i od svetskog značaja.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.