Ловни туризам


Лов и ловишта у Македонији

Лов и ловишта у Македонији одликују се са богатом вегетацијом и фауне, који обезбеђују добре услове за прехрану дивљеча и са великим бројем природних склоништа. Сва ловишта у Македонији имају чисту воду, која омогучава опстанак дивљине и вегетације. Лов као спорт постаје атрактивнији у овој земљи.


ЛОВНИ ТУРИЗАМ

Регион Ниђе

Македонија има много региона а један од најпознатијих је регион Ниђе који се одликује богатим биљним и животињским светом и који су одличан предулсов за лов. Вегетација у ловишту пружа добре услове за храњење дивљачи и добрих природних склоништа. Склоништа су резултат различитих врста шумских заједница храста и белог габера, храст горун, субалпска и шумска бука, борове и јеле. У највишим деловима ловишта, гдје се престаје шумска вегетација, појављују се разне алпске травнате заједнице.


ЛОВНИ ТУРИЗАМ

Опис региона

Подручје на којем се простире ловиште задовољава укусе ловаца и свих љубитеља природе и лова. Језеро "Чебен" допуњује природну лепоту региона. Биљка Кајмакчалански каранфил (Dianthus kajmaktzaianicus) је јужнобалкански ендемит, присутан на врху планине Кајмакчалан на планини Ниђе на висини од око 2.500м. надморске висине. Ово је више годишна високо-планинска биљка, која расте до тла или је благо усправна. Ово формира бројне гранчице, које на врху завршавају цвечем. У ловишту се редовно сусречу срна, дивља свиња, зец, јаребица, разне врсте голубова и др.. Од животиња који нису под заштитом за лов могу се срести вук, лисица, ласица, куна белка, куна златка, твор, јастреб, соко и друге.

Историја регије Ниђе

Врх Кајмакчалан има велики историјски значај за европске народе. На овом се ловишту 1916 године одвијала позната борба за Кајмакчалан, током Првог светског рата. Као историјска атракција данас се могу посетити многе споменике, бункере и гробнице, који су чврсти доказ времена. Ловиште Ниђе је атрактивна локација за многе посетиоце који су заинтересовани за лов, туриста због богате историје, природних љепота и дивљих животиња.


ЛОВНИ ТУРИЗАМ

Ловише Ниђе

Југоисточно од града Битола, на подручју познатој као Мариово, налази се Ловиште за велику дивљач - Ниђе. Укупна површина ловишта је 20.286 ха, а ловна површина је 19.694 ха. Присуство различитих врста шума пружа дивљим животињама природна склоништа, што је веома важно, нарочито у репродуктивном периоду.


ЛОВНИ ТУРИЗАМ

За лов су застапљене дивља свиња и јелен, али у појединим деловима ловишта стално се наилази и на дивљог зеца. Упркос чињеници да је то мала дивљач, она се појављује у малом делу подручја ловишта и то на 1.200 м надморске висине. У ловишту редовно или периодично појављују се и јазавци, јаребице, разне врсте голубова,... Од дивљачи без заштите сречу се вук, лисица, ласица, куна, твор, сврака, соко и друге. Ловиште је стекло историјски значај за време Првог светског рата, где се линије фронта, где су се борили велики број војника из различитих европских земаља, протезала на делу подручја ловишта. То је део историје озбиљног броја европских народа и вечина ровова, бункера и разних других остатака из тог времена, данас представљају важан историјски и културни споменик.

Ловишта у Македонији

У ловиштима широм земље постоји мала дивљач, пердуваста и длакава дивљач. Вук, куна, твор, лисица, јастреб, ласица и многи други, припадају дивљачи без ловачке заштите. Многе ловне површине пролазе кроз делове у којима ловци могу да упознају културу државе, религију и историју. Локације ловишта су атрактивне и пуне узбуђења било које врсте.


ЛОВНИ ТУРИЗАМ

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.