Kлима

Клима

 

Македонија се налази на споју две главне климатске зоне, медитеранске и континенталне.

 

Периодично, ветар пробија планинске баријере на северу и југу, носећи драстично контрастне временске прилике; један пример је хладни ветар познат као „ Вардарац“.

 

Измењена медитеранска клима у Македонији 

 

Заступљена је у котлини на потезу Ђевђелија – Валандово, и котлине према Дојрану и потезу Струмица – Радовиш. Исто тако, може да се прошири и северно према Скопљу, по току реке Вардара.

Ова клима се карактерише дугачким и сувим летима и благим и кишовитим зимама. Сезоне пролеће и јесен нису много изражене. Јесен је дужа и топлија, док је пролеће  краће и хладније. Просечна температура у најтоплијем месецу – јулу, је око 250 С. Демир Капија је најтоплији град у земљи са летњом температуром која може да достигне и до 400 С. Просечна температура у најхладнијем месецу – јануару је релативно висока до 30 С.

 

Просечна годишња количина падавина у областима са измењеном медитеранском климом је прилично ниска. Просечна годишња количина падавина поред реке Вардара је мања од 500 mm, и представља један од најсувљих региона у земљи. У другим областима измењене медитеранске климе просечна количина падавина је 600-750 mm. Падавине од снега су много ретке у овим областима.

 

Планинска клима у Македонији 

 

Заступљена је у високим планинским регионима Македоније. Карактерише се дугим и снежним зимама и кратким и хладним летима. Пролеће је хладније од јесени.

Температура планинске климе опада повећавањем надморске висине. То је разлог зашто најниже температуре се налазе у највишљим деловима планина. Шар Планина, на пример, има негативне просечне температуре четри месеца у години, а исто тако, она је слична и код других високих планина.

Најхладнији месеци су јануар и фебруар, а најтоплији су јули и август. Међутим, чак и у топлим месецима може да се десе велике климатске промене, па чак и падавине од снега.

Што се односи до количине падавина, региони са планинском климом имају највишље годишње количине падавина у земљи, са много кише и снега изнад 1,000 mm. Количина падавина се смањује како се иде према истоку, а у источном делу земље износи 600-700 mm. Просечни период када се снег задржава на планинама је од новембра до априла, али на вишљим планинама, снег може да остане и до краја маја.

 

Умерена континентална клима у Македонији 

 

Ово је најкарактеристичнија клима за Републику Македонију, јер покрива највећи део Македоније. Карактерише се релативно хладним и влажним зимама и топлим и сувим летима. Пролеће је хладније од јесени.

Постоје разлике у просечним температурама у региону умерено континенталне климе. Ово је због разлике у географској ширини региона, надморске висине, итд. Просечна температура у јулу је највишља у котлинама Овче Поле, Кочани и Скопље. Просечна температура у јануару је најнижа у малешевској котлини.

Горишња количина падавина, исто тако, се разликује, и креће се од 490 mm у овчепољској котлини, до 760 mm у преспанској котлини. Осим кише и снега, у овим регионима има и појаве од падавине од града.

 

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.