Скопски регион


Туристичке атракције и културна обележја Скопског региона

Скопски регион је конкурентан у ЈИЕ са препознатљивим потенцијалом за инвестиције и развој, у циљу подизања стандарда и квалитета живота грађана и експлоатације и заштите природног и културног наслеђа у региону подједнако. Богат је са природним, културним и историјским објектима, археолошки локалитет Скупи, тврђава Кале, аквадукт, стара градска чаршија, бројних цркава и манастира и друго. У региону се успешно развија урбани, бањски, транзитни и алтернативни туризам. Скопски регион се налази у северном делу Македоније и граничи са: Вардарским, Полошким, североисточним, источним и југозападним регионима.

Локација Скопског региона

Према локацији, Скопски регион обухвата басен Скопске долине и заузима укупну површину од 1812 км2, односно 7% територије Републике Македоније. Скопска долина је ограничена планинским венцима, Скопска Црна Гора на северу, Градиштанска планина истоку,масив Мокре планине на југу и огранке планине Карађица, Сува Планина и Жеден на западу. Регион се директно додирује са лепим Клисурским долинама реке Вардар, као што су Дервенска и Таорска клисура, Шишевска клисура на реци Треска, Качаничка клисура на реци Лепенец и Бадарска клисура на реци Пчиња.СКОПСКИ РЕГИОН

Скопски регион обухвата 17 општина, од којих је 10 део града Скопља, као засебне јединице локалне самоуправе. То су: Град Скопље, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Шуто Оризари, Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани, Чучер Сандево. Више информација можете проначи у  Центру за развоју Скопског планског региона. 

Саобрачајнице широм Скопског региона

У Скопском региону постојe неколико саобрачајница. Једна из Београда до Солуна (Е-75), друга од Јадранског мора до Солуна, треча из Криве Паланке и Куманово и четврти који иде из Охрида и Дебра према Скопље. Град Скопље је и централни железнички чвор. Што се тиче ваздушног саобрачаја у региону Скопља налази се и један од два национална аеродрома - "Међународни аеродрома Скопље", који је од изузетне важности за регион, као бизнис и административни центар земље. Скопски регион има и један спортски аеродром класе А, која се налази у близини Скопља. Овде је лоциран и један путни и један железнички прелаз са Србијом, као и гранични прелаз, који се налази на аеродрому "Међународни аеродром Скопље".

Клима у Скопском региону

Скопски регион карактерише просечна годишња температура од 12 С и просечна годишња количина падавина од 500 мм. Регион карактерише континентална клима са малим продором медитеранских утицаја, а у вишим регионима превладава планинска клима.

Природне ресурсе, биљни и животињски свет у Скопском региону

Скопски регион граничи се са падинама планине Скопска Црна Гора на северу, Градиштанска планина на истоку, масив Мокра Гора на југу и крацима планине Карађица, Сува Гора и Жеден на западу. Планине које се налазе у близини Скопља и који су посечени од хиљаде посетиоца су : Скопска Црна Гора (1.653 м), Жеден (1.259 м), Водно  (1.066 м), Китка (1.589 м), Карађица (2.217 м) и други .


Водно је најближа и најпосеченија средњевисока планина са повољним географским положајем до Скопља. Највиши врх је Крстовар, висок 1066 м, где се налази планински дом и Миленијумски крст. До врха планине Водно, саобрача жичара. Околина Скопског региона окружена је са неколико клисура, а то су: на реци Вардар - Жеденска или Дервенска и Таорска; на реци Треска - Шишевска; на реци Лепенец - Качаничка и на реци Пчиња - Бадарска клисура.

Кањон "Матка"

У скопском простору постоји и један кањон, кањон Матка на реци Треска. На околним планинама и ивице долина налазе се и неколико печина, од које најпознатији су: Дона Дука, Врело, Крштална и други. Печина Врело се састоји од две печине (надводна и подводна). Подводна печина Врело је тренутно најдужа подводна печина у Европи, са дубином од 212 метара. Надземна печина Врело, или печина "Над Врело", има дужину од 150 метара. Иако са скромним димензијама, она је једана од најбогатијих са печинским украсима, сталактитима, сталагмитима, стубова итд.


СКОПСКИ РЕГИОН

Хидролошке карактеристике Скопског региона

Скопски регион је познат по својим рекама које теку и које се уливају у главну македонску реку Вардар. То су реке Треска, Лепенец, Патишка Река, Кадина Река и друге мање реке. Река Вардар је главна река и дели долину на два дела: источни и западни. Вардар тече кроз главни град Републике Македоније, Скопље, у дужини од преко 20 км. У близини Скопља налазе се и вештачка језера Матка и Козјак. Други важни хидрографски објекат је извор Рашче, од којег се пијучом водом снабдева Скопље и околна насеља. Поред хидроенергетског потенцијала, Треска и Кадина река са својим амбијенталним лепотама нуде одличне услове за рекреацију и развој туристичких и угоститељских објеката.


У Скопском региону налази се и једна бања- Катлановска Бања. Укратко, природно наслеђе у региону састоји се од: Водно, Катлановско блато, кањон Матка, природни резерват Јасен и других мањих објеката. Посебан минеролошки значај имају термалне и термо-минералне воде у Катланово, који пружају могучност за развој бањског туризма у овој области. Различити геолошки сустав, рељефна дисецираност, присуство воде и различни климатски утицаји омогучили су појаву богате вегетације са разноврсном дендофлором и травнатој вегетацији. Фауна је представљена разновидним крупним и ситним дивљачи, медведа, вукова, дивље козе, дивља свиња, зец, препелица и разне друге врсте, које су од интереса за туристе.

Природно и културно-историјско наслеђе у Скопском региону

Град Скопје је главни град Македоније, град са неколко милениумску историју од неолита, преко антике и средњег века до данас, са више од 7000 година непрекидног насеља. Скопје и околина Скопског региона имају добро познате културне и историјске споменике, археолошка налазишта и обележја.


Регион има следече музеје, меморијалне собе и јавне институције културе: Археолошки музеј, Музеј македонске борбе, Природно научни музеј и ЗОО, Етнолошки музеј, Македонско етно село, Спомен кучу Мајке Терезе, Музеј Холокауста, Музеј града Скопља, Музеј савремене уметности, Македонски народни театар, Македонска Опера и Балет, Универзитетску библиотеку, Универзалну салу, неколико универзитета и десетак других националних институција.

Тумба Мађари

Тумба Мађари је праисторијско насеље у Мађарима у склопу Скопског региона, стара од 6200 до 4200 г. пр.н.е - истражене су седам куча са подвижним инвентаром - лонци, разни предмети, кучни теракотни олтар богиње Велике Мајке - Заштитницу плодности, и једно светилиште. Према ископавањима, утврђено је де се ради о вишеслојном насељу, са културним слојем од три метра у коме се одвајају три хоризонте живота од времена средњег неолита. Данас на том месту обновљене су три куче, које су правоугаоног облика и четвороугаону основу, изграђени од дрвета, глине, блата, покривени сламом и у њима су постављене аутентична огњишта, керамике, разне предмете из средњег неолита, људске и животињске лутке .


СКОПСКИ РЕГИОН

Скупи

Скупи је археолошко налазиште, град из римске и касне антике. Назив означава стан, куче. Налази се на 5 км северозападно од Скопља у близини села Злокучани, лево од ушча реке Лепенец, у подножју Зајчев Рид. За овај локалитет се зна још од краја 19 века. Са систематским археолошким истраживањима започето је 1966 године, које се са мањим прекидима континуирано спроводе до данас. До сада, у потпуности или делимично су истражени зидови, позориште, цивилног базилика, Христијанска базилика, градска вила (палата) ,, градскуа бања, улица Кардо, делови источне и западне некрополе.


СКОПСКИ РЕГИОН

Кале и Камени мост

Најновији археолошки подаци указују да је Скопско кале насељено још у неолиту (3000 пне) и раног бронзаног доба. Ове тврдње потврђују остаци посуђа, колиба и палисаде. Кале је познат и по свом бедему који датира из 535 године, од времена владавина Јустинијана I. Као веома важан стратешки положај, тврђава је била под опсадом и нападима више пута.СКОПСКИ РЕГИОН

Камени мост је симбол града Скопља. Налази се у центру града на реци Вардар, и претставља везу између старог и новог града. Према новом истраживању из 1990године, претпоставља се да је камени мост изграђен у 6 веку, за време владавине Јустинијана I, а да је у 15 веку добио свој данашњи изглед у време владавине султана Мехмеда II. Камени мост је изграђен од финих камених блокова, а његова конструкција лежи на масивним 13 стубова повезани са полукружним луковима.

Археолошки локалитет Градиште, с. Таор

То је Тауресиум, родно место византијског цара Јустинијана I (483-565). Налази се на "Градишту" , изнад села Таор пре уласка у Таорску клисуру, 20 км од Скопља. На овом локалитету регистрована су три слоја насеља из различитих историјских периода - енеолит, касно антички и средњевековни период. Откривене су: кастел са троугаону основу зидова, кула, један бастион, терасе, остатке водовода, касноантичке некрополе, део мермерног кипа, стубови рано- хришчанске базилике, разне монети и друго.


СКОПСКИ РЕГИОН

Аквадукт

Римски аквадукт се налази на периферији Скопског региона, дуж пута Скопље-Качаник. Саграђен је од цигле и камена. Снабдевао је град водом, са планине Скопска Црна Гора. Од некадашних 200 сводова, данас је сачувано 50. Претпоставља се да је изграђен у 6 веку, у време владавине Јустинијана I, па је према томе овај аквадукт познат и под називом Јустинијанов аквадукт.


СКОПСКИ РЕГИОН

Цркве и манастири у Скопском региону

Манастир Св. Пантелејмон, с. Горно Нерези. На зидовимаовог манастира - уметничког споменика, сачувано је фрескосликарство, које се по својим квалитетима убраја у врхунска достигнуча византијског сликарства из периода 12 века, у време владавине чувене династије Комнени. Сходно томе, овај манастир има изузетно ретке слике са велике вредности (старе око девет векова) за Македонију, Европу и свет. Манастир је саграђен у 1164 године са средствима византијског принца Алексеја, сина Константина Анђела и Теодоре, најмлађа черка византијског цара Алексија I Комнeна.СКОПСКИ РЕГИОН

Посебност објекта види се у стилу иззградње, грађена од стране непознатих талентованих градитеља и непознатим талентованих сликара фресака, које према ономе што је насликано, претстављају најзначајнија имена свога времена. Манастир је саграђен на стени, зграда је зидана од камена и тулима, у облику крста, у правоугаоном простору и има пет купола. Посебна пажња имају фрескосликарските композиције "Оплакивање Христа", "Причешче апостола", "Рођење Св. Богородице"," Улазак у Јерусалим "," Скидање са крста "и други. Током дуге историје, манастир је преживео пожар, земљотрес, разарање и пљачкање, али је остао свет и сјајан сведок богатог црквеног и културног живота. Данас је манастир доступан и отворен за посету и боравак за многе вернике и туристе.

Манастир Св. Никита

На падине Скопске Црне Горе, северозападно од Скопља, између села Горање, Бањани и Чучер, изграђен је манастир Св. Никита. Изграђен је на старим темелима у 1307/8 години. Архитектонски, црква је у облику уписаног крста у правоугаони простор. Изграђена је од камена и тулама повезане са малтером. Фреске и слике у цркви потичу од времена изградње, изузев неких делова који су из новијег времена.


СКОПСКИ РЕГИОН

Цркву су сликали сликари Михаило и Евтихиј. Исти мајстори аутори су фресака у црквама Св. Климент (Богородица Перивлепта) у Охриду и у цркви Св. Горги у селу Старо Нагоричино. Фреске у цркви подељене су у три зоне. Прва зона састоји се од светаца у пуном расту, који су сликани, анфас. Фреске друге зоне су посвечене "чудима Христа". Треча област илуструје фреске представљене преко композиције "Христових страдања", од којих се као најзначајнија одваја фреска "Тајна Вечера".

Црква уведеније Св. Богородице

На падинама Скопске Црне Горе, у селу Кучевиште, налази се црква посвечена св. увођењу Св. Богородице. У народу позната је под именом Св. Спас. Црква је изграђена пре 1348 године, а насликана је од зографа Григорија између 1355 и 1358 године. Архитектонски, црква у основи показује упишани крста у правоугаону област, изнад чијем се центру уздиже висока купола на четири стуба. Извана, апсида је петстрана и красе је нише, са украсне цигле.СКОПСКИ РЕГИОН

У непосредној близини села Кучевиште, у долини Кучевишке реке налази се манастирска црква посвечена св. Арханђел Михаилу и Гаврил. Црква има облик укрштеног крста са куполом. Година изградње цркве није утврђена. Насликана је у 1591 години. Ако се процењује начин градње и стилске карактеристике архитектуре, црква је вероватно саграђена крајем 14 или почетком 15 века.


Марков Манастир Св. Димитрија

У околини села Сушица, Скопско, има неколико цркава и манастираиз 14 века и то: Марков манастир, црква св. Богородица и црква Св. Архангел Гаврил. Марков манастир се назива том именом јер су ктитори били краљ Волкасхин и његов син - краљ Марко. Манастирска црква изграђена је 1345 године а насликана је између 1366 и 1371/2 године. Овај манастир се састоји од неколико зграда распоређених као венац око цркве, стари и нови конак, манастирска трпезарија, камбанарију, млин и други помочни објекти. Црква је у облику уписаног крста и изграђена је од камених тула. До манастира води асфалтни пут, а током године обилазе га многи верници и туристи.


СКОПСКИ РЕГИОН

Манастир Св. Андреј

У кањону реке Треске, до обали вештачког језера Матка, налази се манастир Св. Андреа или Ст. Андреј. Из натписа у цркви помиње се да је цркву подигао Андреа, други син краља Волкашина, 1388/89 године. Унутар цркве налази се неколико натписа, помиње се монах Калест Кирил, који је заједно са другом "брачом" учествовао у изградњи цркве, био је игумен и оснивач цркве и да је након сликања цркве умро.СКОПСКИ РЕГИОН

Такође, у још једном натпису спомињу се и његови сликари: митрополит Јован, сликар и монах Григориј, који су радили и у манастиру Св. Преображење у селу Зрзе. Фреске у цркви су заступљене у три хоризонталне зоне, а посебно су видљиве фреске светих ратника. Ѓорѓе, Димитрије, Теодоре Тироне и Теодоре Стратилат, приказани у првој зони у пуној величини. У другој или средњој зони постоји неколико сцена из "Христових мука". У тречој горњој зони су илустроване сцене из циклуса Великих празника: "Рођење Христа", "Састанак", "Крштење Христовог" и други. Данас, захваљујучи приступачности и атрактивности подручја, овај манастир и непосредно окружење представљају занимљиву туристичку зону, коју су прилично посечивали верници и туристи из Македоније и иностранства.

Црква Св. Спас

У Скопљу има много цркава, али најстарија црква је црква Св. Спас. Према историјским изворима, у Скопњу су подигнуте бројне цркве у периода од 10 до 14 века, али ниједна од њих није преживела до данас. У цркви налазимо остатке фресака на јужном зиду из 17 века. Обнова цркве настала је након паљења града 1689 године, а тиме и претходне старе цркве. Црква је добила коначни изглед почетком 19 века. Црква је до пола закопана у земљу, да не би могла доминирати, веч да буде у сенци околне џамије.


СКОПСКИ РЕГИОН

Позната је по импресивном иконостасу (ширине 10 и висине 6 метара), дела групе Макарије Фрчковског из Галичника, која је радила на њега од 1819 до 1824 године. Иконостас је направљен од ораховог дрвета и састављен је од сцена из Старог и Новог завета. У дворишту манастира, поред цркве, налази се гроб револуционара Гоцета Делчева. Током године цркву посјечују велики број туриста и верника. У Скопљу и околини има много цркава и манастира. Важне цркве у граду Скопљу су: Св. Димитрија, Св. Богородица, Св. Ѓорѓи, Св. Петка, саборни храм Св.. Климент Охридски и други.

Саборни храм Св. Климент Охридски

Саборни храм Св. Климент Охридски Скопље је један од најважнијих објеката у поновијој историји Скопља. Храм је освечен 1990 године. Димензија храма је архитектонска конструкција мешавине старих са новим стиловима македонске црквене архитектуре. Импозантна градба у комбинацију са четири куполе и куле, завршава се у великој осмодимензионалној куполи, са великим позлаченим крстом на врху. Унутрашњост цркве је осликана фрескама и има велики иконостас са четири дела, које су правили македонски уметници, сликари и резбарачи. У дворишту цркве налази се фонтана, која је поклон од исламске верске заједнице. Такође, у дворишту цркве налази се споменик заштитнику, св. Климент Охридски, као и високо звоно.


СКОПСКИ РЕГИОН

Отомански споменици у Скопском региону

Султан-Муратова - Хјинчар џамија

Султан Мурат II је 1436 године подигао ову џамију као своје наслеђе. Међутим, током историје, џамија је више пута страдала, али је сваки пут обнављана. Други назив џамије је Хјунч-ар (краљ, султан) или Саат- џамија због саат- куле која се налази у њеном дворишту, саграђена у периоду од 1566 до 1572 године, као прва саат- кула у Отоманском царству. Саат-кула је висока 40 метара и има три дела. У дворишту џамије налазе се два маузолеја, Беихан Султанова и породична гробница Али паша из Дагестана.


СКОПСКИ РЕГИОН

Исхак-Бегова (шарена) џамија или Гази Иса-бегова

Саградио је Исхак- бег у 1438 години, који је поред џамије као наслеђе, подигао још маузолеј, мадраса, конаке и зграде, које припадају профане архитектуре. Током историје више је пута преправљана, оштечивана и обнављана. Име Алађа, што значи шарена, добил је по шареним плочицама, које су сада сачуване само на турбама иза џамије.


СКОПСКИ РЕГИОН

Иса Бегова џамија, Скопље

Ова џамија се налази у непосредној близини Бит Пазара у Скопљу. Саградио је у 1475 године Иса-бег, син Исхак- бега, оснивач Алађа- џамије, као наслеђе. Има две куполе, а на улазу у џамију налази се трем на стубовима, са пет мањих купола.

Мустафа пашина џамија

Мустафа пашину џамију подигао је 1492 године командант Скопља Мустафа Паша. Мустафа Паша је умро 1519 године и сахрањен је у турбама која се налазе поред североисточног зида џамије. Данас у дворишту џамије налазе се гроб Мустафа- паше, саркофаг његове черке Уми, фонтане, неколико тешких орнаментима и остацима старог имарета и медреса. Џамија има импозантну куполу и уско високо минаре. Испред џамија се налази трем четири мермерна стубова, са три мање куполе. Џамија је изграђена са наизменичним редовима од камена и два реда цигле.

Јаја-пашина џамија, Скопље

Џамију је 1504 године подигао Јаја-паша у Скопљу као његово наслеђе. Током свог постојања, много је пута поправљена и дограђивана. Минаре џамије је висок 50 метара и сматра се највишим међу минареима других џамија у Скопљу. На врху минареа су месец и звезда, направљени од злата. Надгробни споменици и турбани очувани су у дворишту џамије.


СКОПСКИ РЕГИОН

Обележја Старе скопске чаршије

Чифте Амам.

Чифте Амам. Амам је дело Иса-бега, као наслеђе, саграђен 1531 године. Амам је подељен на два дела, са одвојеним улазима за купање мушкараца и одвојено за жене, због чега је добио назив Чифте амам (дупло).


СКОПСКИ РЕГИОН

Даут Паша амам.

Поред каменог моста у старом делу града, је један од најзначајнијих споменика исламске профане архитектуре - амам Даут- паше. У периоду од 1489 до 1497 године, Даут Паша је био велики Везир из Румелије и подигао хамам сопственим средствима. Амам је више времена био остављен постепеном пропадању, али након реконструкције, данас се у њему налази Уметничка галерија.


СКОПСКИ РЕГИОН

Куршумли-ан.

Не постоји тачан датум и податке о изградњу ана. Налази се у Старој Скопској Чаршији. Име је добио по крову бројних купола обложених оловом. Куршумли-а је од свог постојања мењао своју функцију: први пут је био ан, онда је претворен у затвор, а затим опет у ан. Данас се његови простори користе као лапидариј Археолошког музеја.


СКОПСКИ РЕГИОН

Додатни туристички садржаји у Скопском региону

Миленијумски крст у Скопљу је саграђен 2002 године у част 2.000 година од појаве хришчанства. Основа Милленијумског крста је поддржана од стране 12 малих стубова који симболизују дванаест апостола, четири главна стуба (10 метара висине) који симболизују четири јеванђеља, који заједно са непосредном окружењу праве крст. Изнад њих је 67 метара висока челична конструкција са распону од 46 метара. Крст је подељен на 33 дела који симболизују године Исуса Христа. Ночу је крст осветљен са 650 сијалица. Миленијумски крст је видљив у радијусу од 40 км.


СКОПСКИ РЕГИОН

Македонско етно-село

Македонско село је комплекс са 12 етно куча из различитих региона Македоније (Берово, Струга, Тетово, Гостивар, Битола, Прилеп, итд), који нуде могучност да приме госте, туристе , а постоје и други елементи (агро сеоско двориште, млин, штала, фонтана, али и музеј, амфитеатар, продавница сувенира, ресторан итд.).


СКОПСКИ РЕГИОН

Друге културне и спортске објекте су: Национална Спортска арена "Филип II Македонски," Спортски центар "Борис Трајковски," спортски центар "Јане Сандански," Аква парк, Хиподром итд. У Скопљу се током године организује низ манифестација - културних, музичких, драмских, уметничких, књижевних, спортских, забавних, научних, спортских и других. Најпознатије су: Скопско лето“, „Скопски ђез-фестивал, Мајски оперски вечери, Бела ноч, Баскерфест, Отворено позориште младих, Пиволанд, и много других.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.