Jуго-Западни Регион


Југозападни регион је један од осам статистичких региона Македоније. Овај регион се граничи са следечим регионима: Пелагонијски регион, полошки регион, Скопски регион и Вардарски регион. Југозападни регион је један од осам у Републици Македонији, а обухвата 9 општина: Вевчани, Дебар, Дебрца, Охрид, Кичево, Македонски Брод, Пласница, Струга и Центар Жупа.


ЈУГОЗАПАДНИ РЕГИОН

Географска локација Југозападног региона

Релјеф планског Југозападног региона је планински и котлински. Високе планине преовладавају са надморском висином вечом од 2000 м. У региону највеча је долина Охрид-Струга, која се налази између планина Јабланица и Галичица у једном делу је испуњена Охридско Езеро.. Регион карактерише изузетно присуство печина с обзиром на састав крештњака планине. Богато је природним, вештачким и глацијалним језерима и један је од најбогатијих шумама у Републици Македонији.


ЈУГОЗАПАДНИ РЕГИОН

Карактеристике региона

На територији од 3 340 км², у 286 насеља живи укупно 222 064 становника, од чега је 50,15% мушкарци. 10,83% укупног становништва у земљи живи на територији Југозападног планског региона. У три општине у региону - Струга, Охрид и Кичево живи 79,19% укупног становништва у региону. Просечна густина становништва у земљи је 81,3 становника, док је у Југозападном планском региону 66,4 на км2.


ЈУГОЗАПАДНИ РЕГИОН

Пољопривредне карактеристике

Регион има пољопривредно земљиште од 103 373 ха, са мање од 50% обрадивог земљишта, односно 50 667 ха. Остатак припада пашњацима. Укупна пољопривредна површина у Македонији је 1.077.235 ха, што значи да је само 9,59% укупног обрадивог земљишта у земљи лоцирано на Југозападном планском подручју. У региону се углавном производи пшеница, кукуруз и кромпир, а од вочних насада највечи су приноси јабука, шљива, крушке и трешања.


ЈУГОЗАПАДНИ РЕГИОН

Потенцијал за туризам у Југозападном региону

Важна грана у региону је туризам, с обзиром да је од укупног броја соба на државном нивоу, чак 61,87% се налази на територији овог региона. Вечина њих се налази у два најважнија туристичка центра у земљи - Охрид и Струга, која се налазе на обали једног од најстаријих језера у Европи, Охридско Језеро. Од укупног броја посетилаца годишње, чак 46,6% остане у насељима у планском Југозападном региону. Тако се у просеку годишње овде реализује око 1.300.000 ночења домачих и страних гостију, што је 65% укупних ночења на нивоу земље.


ЈУГОЗАПАДНИ РЕГИОН

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.