Галичица


Природне вредности Националног парка Галичица

Из Националног парка Галицица, према Охридском и Преспанском језеру протежу се прелепе пејсаже. Посебно је атрактивно за посетиоце то што могу да истовремено посматрају ова два лепа језера. Пејсажне и естетски привлачне вредности односе се и на самим планинским странама које поседује Галичица.

Јединственост Националног парка Галичица

У југозападном делу Македоније, као плоча која дели ова два језера Охридско и Преспанско језеро, протеже се предивна планина Галичица. Део планине је Национални парк Галичица, а заједно са градом Охрид и језером, налази се под заштитом УНЕСЦО-а.


Интересантно је да је Галицица крастна планина, препознатљива у географском окружењу са својом импозантној величини. Највиши врх Магаро налази се на надморској висини од 2.254 метара. Терен је богат великим бројем реликтних биљака, сатако да се 11 биљних врста могу начи само на овом месту, а регистрована су и 26 ендемске животинске врсте. То је због велике количине кише током године. Посебно упечатљив је број лептирова - 1644 врста на таквом малом подручју.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Флора Националног парка Галицица

Флора и фауна су важне вредности Националног парка Галицица. У овој области опстоје представници различитих флористичких типова. Налазе се на стрмим и вертикалним стенама, стенама и слаповима, или на плитким или дубљим земљиштима. Ова разноврсност рељефа и педолошка супстрат, као и друге еколошке факторе животне средине, условили су појаву различитих цветних форми, које су много ретке или типичне само за ово подручје.


Флора је представљена са преко 600 флористичких врста, од којих је преко 170 дрвенасте вегетације. Оваква разноликост се не може приметити на другим планинама у Републици Македонији. Ово се не односи само на Републику Македонију, веч и на много ширије подручје. На подручју Националног парка Галичица, разноврсност биљних врста и еколошких услова околине, створили су велики број флористичких заједница.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Животињски свет Галичице

Национални парк Галицица карактерише занимљив и разноврстан животињски свет. Истраживања крупне фауне указују на постојање око 170 врста животиња од којих 10 врста водоземаца, 18 врста гмизаваца, 124 врста птица и 18 врста сисара. Ту су и хиљаде других животиња, који су углавном испитани у Охридском језеру. Најбогатији животињски свијет поседује простор у националном парку у којем је смањено присуство човека. Такав је пример острва Велики Град, на коме а и у водама које га окружују, живи велики број различитих фонистичких примерака.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Културно-историјски споменици у Националном парку Галицица

Поред природних вредности, Национални парк Галицица такође има значајне културно-историјске споменике. У парку постоје бројне споменике великог историјског и уметничког значаја, који су један од јаких разлога за посету парка. Као саставни део географског подручја, културно наслеђе представља слику о времену у коме је настао. Споменици у националном парку Галичица, упркос бројности, одликују се и са великом разноврсношчу и због тога су подељени у неколико група: археолошка налазишта, цркава, манастира, печинских цркава и споменика.

Острво Велики Град

Један од споменика у парку, који је према његовом значењу међу најзначајније из ове врсте не само у оквиру парка и региону, него и шире, је строго заштичено подручје, острво Велики Град у Преспанском језеру. Да бисте стигли до њега, транспорт можете начи у селима Стење и Коњско. Острво Велики Град је једино острво у Републици Македонији.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Цркве и манастири у Националном парку Галичица

Из групе цркава, манастира, печинских цркава на подручју парка регистровани су следечи споменици: споменик у византијском стилу са сликама европског значаја је црква "Св Богородица Заумска "из 1361 године. На цркви су извршене конзервације интервенције и у добром је стању, тако да је доступна посетиоцима, а у селу Велестово, црква "Св. Богородица "из 15 века.


Из печинске цркве под заштитом налазе се: Црква "Св. Богородица "у селу Пештани из 14 века, црква "Св. Богородица "у аутокампу Градиште, црква" Св. Стефан ", који датира из средине 9 века.

Од печинских цркава које још нису заштичене су: Црква "Св. Петар и Павле " на Преспанском језеру, у близини границе између Македоније и Албаније, Црква" Св Петка ", између села Стење и села Коњско налази се на стенама на обали Преспанског језера, црква "Св Илија "у близини села Трпејца из 14. века.

Рекреативне активности

На основу таквог наглашеног блага, Национални парк Галицица се може користити за шетње и трчање дуж рекреативних стаза. Лоцирање Видиковца на одговарајучих локација, као што су гребен Баба (1,631 метара), врх Лако Сигној (1,953 метара), врх Гола Бука (1,897 метара) и Јеленов врх (1.221 м.) изнад села Велестово, као и на друга места, требало би да открију могучности чудесних погледа на две долине и планинске просторе.


Високе стазе су изврсни терени за планинарење. Тако део испод врха Магоро (. 2,255 м) високје 760 метара и доста погодан за алпинистичко освајање, а део испод врха Велики Врх и Туглајш, чија висина је 180 метара, погодан је за планинаре - почетнике.


Печине у овом националном парку користе само спелеолози, иако постоје услови за спелеолошке туристичке активности.


Зимско - спортске ски активности одвијају се у комплексу Сухо поље под врха Томорос (1.675 метара), односно у комплексу Отешево, али постоје услови да се и друге просторе уврсте у овој врсти туристичке понуде. Наведене могучности за туристичке активности изузетно допуњују и активности купања и сунчања, као доминантне туристичке понуде на овом подручју.

Туристички садржаји Националног парка Галичица

Национални парк Галичица посетиоцима нуди бројне рекреативне и туристичке садржаје. За оне који желе рекреирати и уживати у природи, препоручујемо да користе означене пешачке, бициклистичке и планинарске стазе.

Пењање на једаног од највиших врхова Галичице – Магаро

Ако сте у Охриду, из бензинске пумпе код Биљаниних извора, можете се пешице упутити до села Велестово. Ако сте у доброј форми , наставите даље, све до места Крстец, одакле се протеже предиван поглед на великом крастног поља "Ђафа" и највечи део планинског венца планине Галичица.

Да би сте се ​​попели на највишег врха на планине Галичица – Магаро, пратите траг који почиње у близини места које се зове "Баба", на регионалном путу Охрид-Трпејца-Царина-Ресен. Упркос изузетним знаменитостима дуж стазе имачете прилику да се упознате и са два цирка - геоморфолошки феномени који сведоче о последњег леденог доба на нашој планети.

На овом делу планине чете, такође прочи кроз природне високогорске пашњаке, који су изузетно богати биљним и животињским врстама, од којих неке нечете начи на другим местима. Под повољним временским условима, од Магароа имате поглед на целом Охридском и Преспанском језеру - као на длану ваше руке.

Шетња до печине "Саматска Рупа" и врха "Гога"

За лепоту и разноврсност планине Галичица доприносе и простране планинске пашњаке, који су настали као резултат људског утицаја. Ако имате свој сопствени превоз, бицикл или ауто, искључите се са регионалног пута Охрид-Трпејца-Царина-Ресен и током асфалтног пута идите на северу према локалитету "Два јавора."

Из ово место почиње још једана значајана стаза која вас води кроз једно велико крастног поља - "Суво поље", а затим у планинарског дома на локалитету "Асан Ђура". Од "Асан Ђура" стаза се дели на два крака - један до врха "Гога", а други до печине "Саматска Рупа". Посета унутрашњости печине је могуча само са водичем из Парка, по претходној најави. Ако одете на врх "Гога", имачете прилику уживати у прекрасном погледу на Охридском и Преспанском језеру.

Историска стаза – Велики Град

На острву Велики Град налазило се насеље из 4 века пре нове ере и постојало је све до 6 века нове ере. У насељу су откривени куче из хеленистичког периода у близини цркве Св. Димитрија, а и три куче из римског периода, којима је служио и резервоар који се налазио у њиховој непосредној близини. У древном периоду насеље је припадало македонском плему "Орестес". Од античког доба откривени су гробнице из 6 века пре нове ере. до 1 века пне и од 4 века до 7 века.


У средњем веку острво је био манастирски комплекс у којем је изграђено неколико цркава (Св. Петар, Св. Димитрија, Св. Никола Влахија). У манастирском комплексу сахрањени су монаси и верници из околних насеља на копну, који су били духовно повезани са свецима на острву. Сахрањивање на острву траје до петнаестог века, а монашки живот обнављан је све до средини 20. века.

Пешачко-рекреативна стаза - стаза франкофоније

Пешачко-рекреативна стаза - стаза Франкофоније, Студеничишта - Св. Петка - Студенчишта ", реализована је у сарадњи са Међународном организацијом франкофоније. Траса је дуга 6,3 км и почиње са подручја Студенчишта, која је најнижа тачка стазе са 697 метара надморске висине. Највиша тачка стазе налази се у селу Рамне на надморској висини од 960 метара, а надморска висина код манастира Св. Петка је 820 метара.


Траса сразе је таква да њен вечи део пружа прекрасан поглед на Охрид и иста се може савладати без икаквих посебних напора од сваког љубитеља пешачења кроз природу. Део из Студенчишта до села Равне нуди изузетне могучности рекреативним бициклистима.

Пешачка стаза из насеља Пештани до локалитета "Корита"

Многи посетиоци одлучују се за један излет у месности "Корита", која се такође налази поред регионалног пута Охрид-Трпејца-Царина-Ресен, на западним падинама планине, изнад села Трпејца. На ову локацију можете стичи по означеној пешачкој стази из насеља Пештани.

Рекреативно-туристички комплекс у манастиру Св. Наум

Најпосеченија дестинација у Парку, међутим, је рекреативно-туристички комплекс у манастиру Св. Наум, у близини границе са Републиком Албанијом. Сваке године преко 200 хиљада туриста долази да би уживали у овом месту где се природно, духовно и културно наслеђе Македоније испреплечује у хармоничној целини са изузетном лепотом.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Хидрографски занимљив облик и бујна вегетација у окружењу, фауна околине, као и богат живи свет у води, тако је усклађен, што чини овај врело једног од најатрактивнијих места у Македонији. Током летње сезоне такође имате могучност да уживате у жутим пешчаним плажама и кристално чистој води, директно у месту где вода из овог језерца улива у Охридско језеро.

Извори код манастира Свети Наум

Од свих ових хидрографских појава, извори код манастира Св. Наум имају највечи значај. У зависности од вашег интереса и времена, можете путовати бродом дуж извора Св. Наума, који чине сликовито језеро са два острва. Процењује се да се језеро формира из 45 извора на дну или на обали језерца, и скоро половина бистре хладне воде у њему дотиче из Преспанског језера кроз подземне реке које теку кроз кречњака Галичица.


Извори Охридског језера код "Св. Наума " састоје се од 30 подводних и 15 приобалних извора укупног капацитета 7,5 м³ / с. Извори чине језеро са површином од 30 ха и максималном дубином од 3,5 м. Температура воде у језеру током целе године је од 10 до 12 ° Ц. Вода на извориштима потиче углавном из планинског масива Галичица, а део и из Преспанског језера.

Флора извора

Флора тих извора је богата и посебна и огледа се у присуству ендемичних врста као што су силикатне алге Caloneis alpestris, Sellaphora seminulum, Sellaphora pupula f. Rostrata и много други. Извори су једини дом ових организама.

Животињски живот у извориштима

Животински свет у води из извора је углавном представљен микроскопским организмима који живе на дну. Од вечих организама налазе се 7 врста риба, укључујучи: клен, скобусот, моранац, Охридска кркушка, пештанска пастрмка, Охридска вретенушка и плашица. Треба истачи присуство змије белоушке и водене корњаче. Од птица присутно је рибарче и мали корморан који су угрожене врсте у Европи.

Параглајдинг у Националном парку Галичица

Национални парк Галичица је такође популарна дестинација за параглајдера. Параглајдинг као рекреативна активност у Националном парку Галичица је главна адреналинска и авантуристичка атракција. Полетиште је обично у региону месности "Баба" на регионалном путу Охрид-Трпејца-Царина-Ресен, а безбедно слетиште је на плажи у ауто кампу "Љубаништа." Са овог видиковца имате прилику да видите јединствени поглед, можете видети истовремено и Охридско и Преспанско језеро.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Планински бициклизам

МТБ стаза Галичица је прекрасно место за планински бициклизам. Стаза испуњава критеријуме и возача који праве почетне кораке и искусније. Вожња по овој стази учесницима пружа незабораван поглед на Охридско језеро на делу из Охрида до Крстеца, фази 1-3, изгледом који остаје заувек у сечању. Остатак стазе иде дуж планинског платоа покривеном траве. Обилна разноврсне флоре и занимљиви облици рељефа, додатно повечавају задовољство у вожњи.


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Спелеологија

У парку има десетине подземних крастних облика - печине и увале. Печина Самотска Рупа је највеча печина у Националном парку Галичица. Налази се на источној страни долине Студино. Укупна дужина печине је 224м. Највиша висина печине је 9м. Кроз самотску рупу некада је пролазила подземна река. У печини се налазе разне украсе, а сталагити и сталагмити су веома ретки.

Смештајни објекти у Националном парку Галичица

Да бисте упознали и уживали у Националном парку Гали;ица, потребно је више дана. Не брините за смештај. Вечина туристичких и угоститељских објеката у Охриду и Преспи су у границама Националног парка Галичица. Поред бројних хотела високе категорије, смештај се може начи и у другим смјештајним капацитетима, као што су приватне виле и куче у многим селима на обали, као и у неколико ауто кампова.


Додатне информације и контакти за посете и туре кроз Национални парк Галичица могу се начи на сљедечој страни.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.