Juglindor

Strumicë - Rajon Gjevgjelisë

 

Është e vendosur në jug - pjesën lindore të Republikës së Maqedonisë. Ajo mbulon territorin e luginës së Strumicës-Radovishit dhe Gjevgjeli-Vallandovë, si dhe zonën e liqenit Dojranit.

 

 

Vendodhja

Nëpërmjet këtij rajoni kalojnë rruga dhe hekurudha npër luginës së Vardarit nëpër fushëgropës Gjevgjeli-Valandovë dhe Dojran dhe duke vazhduar drejt Greqisë, rruga tjetër nis nga qyteti Shtip kalon në Strumicë dhe vazhdon drejt Bullgarisë. Të dyja fushëgropat janë të lidhura me rrugën Valandovë-Strumicë. Një degë nga Strumica shkon drejt Berovës, gjithashtu ekzistojnë shumë rrugë lokale dhe moderne. 

 

 

Relievi

Dy fudhëgropat janë ndarë me malin Plaush dhe degët e malit Belasica. Rajoni kufizohet me malet Ograzhden dhe Plaçkovica në veri dhe me malin Kozhuf në perëndim dhe veriperëndim. Midis këtyre masiveve, zonat e tjera të veçanta janë Fusha e Strumicës, Radovishit, Valandovës, Gjevgjelisë dhe e Dojranit. Gryka e Demir Kapisë, vargmali Kosturino dhe majat e maleve janë njësi të veçanta të relievit të theksuara në këtë rajon.

 

 

Climate

Ky rajon është i paraqitur nga ndikimi i klimës mesdhetare. Temperatura mesatare vjetore në Gjevgjeli dhe Dojran është 14,2 ° C dhe në Strumicë 13 ° C. Reshjet mesatare në vit është 711 mm në Gjevgjeli dhe 600 mm në Strumicë. Për shkak të ndikimit të Mesdheut në të dy luginat, numri mesatar i ditëve me temperatura tropikale në zonën Gjevgjeli është 73 dhe në Strumicë zonë është 57.

 

 

Lumenj dhe liqene

Objekte më karakteristike hidrografike janë burimet termominerale në Banjsko (fushëgropa e Strumicës) dhe në Negorci (fushëgropa e Gjevgjelisë). Ato paraqesin komplekse të rregulluara me banjo shëndetësore dhe rekreative. Sistemi lumor i këtij rajoni përbëhet nga pjesë të lumit Vardar, Konjska dhe Lumi Anska në fushëgropën Gjevgjeli – Valandovë dhe lumenjtë Strumicë dhe Lumi Turiska në fushëgropën Strumicë - Radovish. Në këtë hapësirë gjendet Liqeni natyror i Dojranit, dhe nga akumulacionet janë të pranishme liqeni Turija dhe Paljurci.

 

 

Flora dhe fauna

Baza gjeologjike dhe pedologjike e shumëllojshme dhe gjeomorfologjia e zonës mundësuan një pasuri me lloje bimore, drusore dhe barishtore. Veçanërisht i theksuar është lisi gjethmbajtës, si bimë tipike mesdhetare, por edhe pyjet me  pemë ahu, dushku dhe pishe në Ograzhden, Plaçkovica, Belasica dhe Kozhuf. E pasur dhe e shumëllojshme është fauna, ku janë të pranishme të gjitha llojet e kafshëve të egra të mëdha dhe të vogla të zakonshme për këto teritore: ujku, sorkadhja, derri i egër, lepuri, lloje të ndryshme shpendësh dhe zvaranikësh.  

 

Biggest cities from this region:

Gevgelija

Dojran

Strimica

 

Fieri i cili ritet në rrethinën e Banja Bansko është i mbrojtur nga OKB-ja

 

KULLAT E MBRETIT

Gjetjet më të vjetra të kalasë flasin për jetë para Perëndisë Romake.

 

MANASTIRI NË VODOÇA

Konakët e riparuar janë kompleks rezidencial i Eparkisë së Strumicës.

 

UJËVARAT SMOLLARË

Vend i detyrushëm për t’u vizituar.

 

KISHA SHËN TRINITET

Objekti më mbresëlënës në Radovish. 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.