Ловен Туризъм


Лов и ловни стопанства в Македония

Ловът и ловните стопанства в Македония се характеризират с богата растителност и животински свят, които осигуряват добри условия за хранене на дивеча, както и естествено приютяване. Всички ловни стопанства в Македония имат чиста вода, която позволява оцеляването на животинския свят и растителността. Ловът като спорт става все по-привлекателен в тази страна.


ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Регионът Нидже

Македония има много региони и един от най-познатите е регионот Нидже, който се характеризира с богата растителност и животински свят, които са отлични предусловия за лов. Растителността в ловното поле осигурява добри условия за хранене на дивеча, както и естествено приютяване. Приютите са резултат на различни видове горски общности на дъб благун и бял габър, дъб горун, субалпийския, горския и подгорския бук, и гори от борови и ели. В най-високите части на ловното стопанство, където завършва горската растителност, се появяват различни алпийски тревисти общности


ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Описание на региона

Районът, в който се намира ловното стопанство удовлетворява вкусовете на ловджиите и всички любители на природа и лов. Езерото "Чебен" допълва природната красота на региона. Растението каймакчалански карамфил (Dianthus kajmaktzaianicus) е южно-балкански ендемичен вид, присъства на върха Каймакчалан на планината Нидже около 2.500 метра надморска височина. Това е многогодишно високо планинско растение, което расте по земята или леко изправено. То образува множество клонки, които завършват на върха с цветя. В ловното стопанство редовно се срещат сърни, диви прасета, зайци, планински кеклик, разнообразие от гълъби, горски бекаси. От дивеч без защита за лов може да се срещнат вълци, лисици, невестулки, белки, златки, черен пор, свраки, голям ястреб и други.

История на региона Нидже

Връх Каймакчалан има голямо историческо значение за европейските народи. Точно на мястото на това ловно стопанство през 1916 г. се разгръща известната битка за Каймакчалан по време на Първата световна война. Като историческа атракция днес можете да посетите огромния брой паметници, бункери и гробове, които са голямо доказателство за това време. Ловно стопанство Нидже е привлекателно място за много посетители, които се интересуват от лов, туристи, поради богатата история, природна красота и дивеча.


ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Ловно стопанство Нидже

Югоизточно от град Битоля, в района, известен като Мариово, се намира Ловното стопанство за голям дивеч - Нидже. Общата площ на ловното стопанство е 20,286 хектара, а ловната площ е 19,694 хектара. Наличието на различни видове гори дава на дивеча естествени приюти, което е много важно, особено през репродуктивния период.


ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

За лов на Нидже има диви прасета и сърни, но в отделни части от ловното стопанство постоянно се среща и дивия заек. Той и въпреки че е дребен дивеч, се появява в малка част от повърхността на ловното стопанство и на 1.200 метра надморска височина. В ловното стопанство редовно или периодично се срещат и язовец, планински кеклик, различни видове гълъби, горски бекаси... От дивеч без защита се срещат вълци, лисици, невестулки, белки, златки, порове, свраки, голям ястреб и други. Ловното стопанство има и историческо значение, придобито по време на Първата световна война, като на фронтовата линия, където са се сражавали много войници от различни европейски страни, е част от площта на ловното стопанство. Това е част от историята на сериозен брой европейски народи и повечето окопи, бункери и различни други остатъци от това време, в настоящето са значителен историческо-културен паметник.

Ловните стопанства в Македония

В ловните стопанства в страната има дребен дивеч, пернат и космат дивеч. Вълк, невестулка, пор, ястреб, белка и много други принадлежат на дивеч без защита за лов. Много от ловните терени преминават през части, където ловците могат да научат за културата на държавата, религията и историята. Местоположенията на ловните стопанства са привлекателни и изпълнени с вълнение от всякакъв вид.


ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.