Пътеводител за манастирите в Македония

 

Пътеводител за манастирите в Република Македония

Въпреки европейското си местоположение, Република Македония е изненадващо непозната страна, богата с природни красоти, история и култура. От историческа гледна точка поклонническият туризъм в страната има дълга традиция. Съществуват и източници, в които се посочват места за нас- таняването на пътници, както и за гостоприемството на тези обители в миналото. Манастирските комплекси са били построени много богатос многоетажни конаци (жилищни корпуси) с разширени и спуснати чардаци, охранителни кули, камбанарии, с много стопански сгради, мандри, изби за вино, ракия и зимнина. Манастирите имали свои обори, гори и ливади, пасища, лозя и овощни градини, движимо имущество и жива стокаовце, кози, говеда, а са се занимавали и с пчеларство. През вековете са били с широко отворени врати за странници и вярващи и за всички добри хора, за да могат те да си починат, нахранят, преспят и отново да продължат пътя си.

Те помагали на бедните и уморените. Освен че тук преминавал животът на монасите, манастирите били и важни книжовни центрове. За нуждите им се създавали зографски, резбарски и строителни задруги, които украсявали не само черквите в Македония, но били и найдобрите и найтърсените на територията на Балканския полуостров. В Република Македония, днес има над 270 манастира. 150 от тях са запазени, повечето от които са от местен характер. 120 пък са разрушени или полуразрушени. Голям е броят на манастирите особено интересни за посетителите. Някои от тях са с регионално, други с национално, а трети дори с международно значение. Този богато илюстриран пътеводител се стреми да предложи всичко, което ви е нужно, за да откриете и посетите важните манастирски комплекси в страната.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.