Основна информация за Tуризъм


ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ТУРИЗМА В МАКЕДОНИЯ

Значението на самия туризъм в Македония е част от древното любопитство и желанията и действията на човека за осъзнаване на света около него, има много бърза тенденция за развитие, както в света, така и в Македония. Туризмът на хората предлага използването на свободното време на базата на съдържание в пространства, които със своята естествена и социална характеристика са в основата на новите атрактивни преживявания и отмора. Туризмът като търговски отрасъл е значително предизвикателство за икономическото развитие на страните.


ТУРИЗЪМ В МАКЕДОНИЯ

История на туризма

Едно от първите обяснения на туризма като система е дадено още през 1985 г. от Мил и Морисън, които го тълкуват и обясняват от аспект на търсене и предлагане. Техният модел се състоеше от четири свързани елемента: пазар, маркетинг, пътуване и дестинации.

Записите за туризма в Македония датират от началото на 20-ти век. Въз основа на документите в Историческия архив в Битоля са открити материали и статии в стари вестници. Там се потвърждава, че на 21 май 1914 г. е организирано пътуване на 120 жители на Битоля във Валево и Белград. Пътниците биле изпратени на железопътната гара от много жители на Битоля. Същевременно някои от участниците в пътуването посещават техните синове в сръбската армия. За част от участниците пътуването бил туристически стимул.


В Битоля имаше туристическа асоциация "Южни езера" още през 1927 г. През 1936 г. с откриването на железопътната линия Битоля-Скопие се наблюдава по-интензивно развитие на туризма в Македония, като по този начин се организират студентски екскурзии. Македония и особено Битоля са посетени от голям брой французи, участващи в битките на Каймакчалан по време на Първата световна война. През 1939 г. е направен план за строеж на къща на Големото езеро на планината Баба, като същевременно се развивал и планинският туризъм в Македония на планината Пелистер. Чуждестранни туристи също се интересували от Хераклея, където разкопките започнаха през 1934 г.ТУРИЗЪМ В МАКЕДОНИЯ

Потенциали за туризъм в Македония

С помощта на туризма се увеличава икономическия растеж и развитие на страната, привличат се нови инвестиции, създават се нови работни места, подобрява се жизнения стандарт. Туризмът също помага да се стимулира местната индустрия и търговия, да се насърчават културните ценности и природните богатства, да се опазва културното наследство и други подобни. Интернет както и електронните социални мрежи оказват значително въздействие върху туризма чрез онлайн предлагането на много продукти и услуги.

Интернет е основният източник на информация в момент, когато конкуренцията на туристическия пазар е огромна. Ако туристическите агенции и туристическият сектор искат да бъдат успешни и бележат непрекъснатото развитие на своята работа, те трябва да се приспособят към тези промени. Това е особено важно за онлайн туристическото предлагане, тъй като потенциалните туристи и пътници все повече се нуждаят от информация за туристическите дестинации, които искат да посетят.


Македония има потенциал за много видове туризъм, но най-голям интерес има за културния, религиозния, активния и за селския туризъм, след това има интерес и към храната ни, нашите винарни, както и интерес за посещение на нашите най-големи естествени езера - Охридско, Преспанско и Дойранско езеро. В последно време е по-изразена нуждата от развитие на активния туризъм, на алтернативния и приключенския туризъм, за което в Македония съществуват отлични условия - полегати и стръмни планини, ски терени, спокойни и бързи реки, широки равнини ...ТУРИЗЪМ В МАКЕДОНИЯ

Македонският туризъм през последните десет години е във възход и отбелязва ръст от около 140%. Туризмът популяризира страната като интересна туристическа дестинация на Балканите и предизвиква интерес към гости от много страни на света.


Броят на туристите в Македония от година на година бързо расте. Средното годишно увеличение на туристите е 15%, докато само през април 2018 г. то е нараснало с 21,4% в сравнение със същия период на миналата година. Македонските туристи са се увеличили с 10,8%, докато чуждестранните туристи са се увеличили с 23%.


Тези данни показват, че в Република Македония е създаден нов подход към туристическите дейности, чиято цел е максимално да допринесе за общото икономическо развитие на страната. Това не означава нищо друго освен прилагането на концепцията за икономическо планиране и профилиране на конкурентен туристически продукт.


 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.