Прилеп


Прилеп - градът под Марковите кули

Прилеп е град в Македония, разположен в северната част на котловината Пелагония, в югозападната част на Република Македония. До него се стига по магистралния път А 3 и се намира на 128 км югозападно от столицата град Скопие. Известен е като "градът под Марковите кули", поради близостта му до кулите на легендарния герой Крали Марко. Градът е удостоен с орден на народен герой на Югославия на 7 май 1975 г. и е един от осемте удостоени града в СФР Югославия с този орден. Освен това, носители на този орден са 14 души, които произхождат от Прилеп и Прилепско.


ПРИЛЕП

Произход на името

Има няколко предположения за произхода на името. Според едно предание на Марко Цепенков, хората, които започнали да се заселват, строили къщите си залепени до калето на Марко и поради прилепените къщи получил името Прилеп. В същото предание се споменава, че това било прилебно място (място, където се прави хляб). Според някои изследователи името има старославянски произход, което означава кална, блатиста местност, място край блато. Според Блаже Конески, името произлиза от личните имена Прилепа и Прилепка, които са запазени в руската антропонимия. Селищата в района на по-широкия Прилепско регион датират още от античността, както археологическия обект Стибера, край село Чепигово. Близо до Марковите кули са открити следи от праисторическо селище.


ПРИЛЕП

История на града

В ранния античен период тук израснало селището Керамия (Ceramie), възстановено в късния античен период, което до края на античността остава село и не израства в град и епископия. Прилеп се намира в североизточната част на най-голямата македонска котловина, Пелагония, т.е. в Прилепското поле, като най-голямото селище и негов център. Заобиколен е от планините Бабуна и Дрен планина. Център е на производство на висококачествени тютюни и цигари, металообработване, електроника, дървена, текстилна, хранителна и мраморна промишленост.


ПРИЛЕП

Специфична характеристика на Прилеп

Тютюнът е една от прилепските традиционни култури, които виреят на македонския климат. Много от най-големите производители на цигари в света използват тютюн от Прилеп, след като се преработи в техните местни фабрики. Когато в Прилеп беше създаден Институтът за тютюн за създаване на нови видове тютюн, повечето жители живеят от тютюнопроизводство, който след това се закупува от Тютюнев комбинат. През 2014 г. в Прилепско поле са произведени 9531 тона тютюн, което представлява 34% от общото количество тютюн, произвеждан в Македония. Освен производството на тютюн в Прилеп, като големи промишлени предприятия работят и Прилепска пивоварна, комбинатът за мрамор, а се провежда известния бирен фестивал – Пивофест.


ПРИЛЕП

ПРИЛЕП

ПРИЛЕП

ПРИЛЕП

ПРИЛЕП

ПРИЛЕП

ПРИЛЕП

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.