Югозападен регион


Югозападният регион е един от осемте статистически района на Македония. Този регион граничи със следните региони: Пелагонийски регион, положки регион, Скопски регион и Вардарски регион. Югозападният регион е един от осемте в рамките на Република Македония, и в него влизат 9-те общини: Вевчани, Дебър, Дебърца, Охрид, Кичево, Македонски Брод, Пласница, Струга и Център Жупа.


ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

Географско местоположение на Югозападен регион

Релефът на плановия Югозападен регион е планински и котловинен. Преобладават високи планини с надморска височина над 2000 метра. В региона най-голяма е Охридско-Стружката котловина, разположена между планините Ябланица и Галичица, в една част изпълнена с Охридско Езеро. Регионът се характеризира с изключителното присъствие на пещери, като се има предвид варовиковия състав на планините. Той е богат на естествени, изкуствени и ледникови езера и е един от най-залесените в Република Македония.


ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

Характеристики на региона

На територията на 3 340 km², в 286 населени места, живеят общо 222 064 жители, от които 50,15 % са мъже. На територията на Югозападния планов регион живеят 10,83 % от общото население на страната. В три общини в региона - Струга, Охрид и Кичево живеят 79.19 % от общото население в региона. Средната гъстота на населението в страната е 81.3 жители, докато в Югозападния планов регион е 66.4 км2.


ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

Селскостопански характеристики

Районът има земеделска площ от 103,373 хектара, по-малко от 50% обработваема земя, т.е. 50,667 хектара. Останалата част принадлежи на пасища. Общите земеделски площи в Македония са 1,077,235 хектара, което означава, че в Югозападния планов регион се простират само 9,59% от общо обработваемите площи на ниво на страната. В региона най-много се произвежда пшеница, царевица и картофи, а от плодовите насаждения най-големи са добивите от ябълки, сливи, круши и череши.


ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

Потенциал за туризъм в югозападния регион

Важен отрасъл в региона е туризмът, като се има предвид, че 61,87% от общия брой стаи на държавно ниво е на територията на този регион. Повечето от тях са в двата най-важни туристически центъра в страната - Охрид и Струга, които се намират на брега на едно от най-старите езера в Европа - Охридското езеро. От общия брой посетители годишно, 46,6% пребивават в населените места в плановия Югозападен регион. По този начин средно годишно се реализират около 1 300 000 нощувки на вътрешни и чуждестранни гости, което представлява 65% от общите нощувки на национално ниво.


ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.