Щип


Щип – град под Исар

Щип е град в източната част на Република Македония, разположен в долината на река Брегалница. Градът е най-големият град в Източна Македония и 7-мият по големина град в Македония. Щип е седалище на едноимената община и център на Източния планов регион. Щип е един от най-старите градове в Македония. През 2008 г. Свети Никола е обявен за защитник на града. Щип важи за център на текстилната индустрия в Македония.

Къде се намира Щип?

Щип е разположен на бреговете на реките Брегалница и Отиня, на хълмист терен, на тримеждието между Овчеполската, Кочанската и Лакавичката котловина. Географската позиция му позволява да има значителна пътна функция и добра пътна комуникация с околните населени места. От Щип се простират няколко пътища, като пътните направления към Велес, Свети Николе и Куманово, пътяъ към Кочани, Делчево и България с отклонение към Пробищип и Кратово, пътят към Радовиш и Струмица с отклонение към Неготино в Тиквеш. Железопътна линия минава през града, чрез която се свързва с Велес и Кочани. Благодарение на благоприятната транспортна ситуация, безопасността на пътищата, развитите занаяти и селското стопанство, Щип преживява интензивно градско и икономическо развитие. С изграждането на Вардарската железопътната линия се засилва икономическото развитие на града.


ЩИП

Туристически атракции в Щип

Град Щип има няколко туристически атракции, важни за развитието на туризма. В околностите на Щип се намира древния град Баргала и Щипската крепост. В крепостта "Исар" в Щип се чества големия християнски празник "Свети 40 мъченици" и обичая "Четръсе", на 22 март. Първият македонски обичай, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Обичаят изисква от вас да поздравите 39 души при изкачването до върха на крепостта и 40-тия да целунете. Младите момичета и момчета за последен оставят този/тази, който/която харесват. Също така се хвърлят 39 камъни, а 40-тия се носи у дома, след това се поставя под възглавница. Смята се, че този, когото сънувате, ще бъде бъдещия избраник на момичето.

Баргала

Баргала е един от най-важните градове от късната антика в Македония, разположен на 20 км североизточно от Щип. Градът е крепост, оградена от стени и кули, с монументални входове и порти, датираща между IV u VI век. Със стени дебели повече от два метра, построена е от римляните като военен лагер, а след това израства в гражданско селище и раннохристиянски епископски център на Брегалнишкия регион. През V век, особено по време на Юстиниан I, Баргала достигнала своя връх, но към края на VI век многократно страдала при аварските и славянските завоевания.


ЩИП

През Средновековието в Баргала е създадено ново селище. Мястото изобилства с археологически находки. Особено впечатляващи са подовете на базиликата издигната в края на IV век, а реновирана през V u VI век, от които като най-хубав се откроява пода от презвитериума, покрит с бели и сиви плочи. Водният резервоар и двете бани (късна антична голяма и малка баня) са добре запазен комплексен обект с отделни помещения, функционално свързвани помежду си. В Баргала са открити части от стопански и жилищни сгради. Днес в Баргала може да се види базиликата, водохранилището, внушителната порта и голяма част от инфраструктурата на града. Част от градската стена и главната порта са напълно консервирани. Проучена е само една десета от целия обект, тъй като целият обхваща площ от около 5 хектара.


ЩИП

Исар

Крепостта Исар или известното Щипско Кале е основната забележителност на този град и въодушевява с прекрасната панорама на Щип. То се намира на едноименното възвишение, което се издига на 120 метра над устието на Отиня в Брегалница, в западната периферия на града. На хълма са открити каменни паметници, които произхождат от II век до VI век, както и останки от раннохристиянска базилика от VI век. Във военните походи срещу цар Самуил, византийският император Василий II завладява крепостта Стипеон, а след завладяването на Щип от турците, през най-малко два века, крепостта е била използвана като тяхна опора.


ЩИП

Днешният вид на крепостта датира от XIV век. Крепостта се състояла от две части: дворец (замък) с дължина 160 м и максимална ширина до 20 м и стопанска част с дължина 250 метра и ширина 50 метра. През 2009 г. са открити 30 метра от тунела, който води от реката до върха на Исар, с което се потвърждава легендата, че Щип е завладян от османлиите през таен тунел под Исар. Цялата крепост е обградена със стена, която следва конфигурацията на терена, в посока север-юг от около 350 метра по една и съща изохипса.


ЩИП

Дворецът (замъкът) на Исар

Намира се на най-високата част на хълма, покривайки площ дълга 106 и широка до 20 метра. Западната стена е поставена на ръба на стръмен склон и е изтеглена в права линия. Южната му половина е широка около 1,5 м и спомагателните конструкции се подпирали върху нея (отвътре). Северната половина на същата стена е изключително масивна, широка 2,65 м, а върху нея отвътре се подпирал дворецът. Серия дупки от греди показват, че дворецът имал сутерен и най-малко един, а вероятно два етажа.

Северната част на пространството завършва с триъгълна кула, която сега е разрушена. В северната и южната част на заграденото пространство се виждат две цистерни за събиране на дъждовна вода, издълбани в скалисти почви (с размери около 4 х 5 и 4 х 8,7 m). Северната цистерна е поставена диагонално на предната стена и произхожда вероятно от по-старо време (късно антично?). В средата на източната стена (която максимално е разрушена) се намира главната кула (донжон), с размери 9,8 х 8 м и висока днес до 12 м (измерена от източното подножие). Край нея, от южната страна имало порта за влизане в замъка. На северната страна на кулата е подпряна стражарска къщичка, за вътрешната (двойна) порта; през тази порта се влизало от предния двор в двора на двореца. Планът на замъка е пълен и компактен и показва, че е направен една строителна работа.

Стопанската част на замъка (цвингер)

Тя се простира на склоновете на север, изток и юг от двореца, на площ с дължина 250 метра, ширина 50 метра в северната част и 60 метра в южната част. Предната стена е запазена главно около южната част на това пространство. Една порта се вижда в средата на източната стена (води към предградието), а друга порта стояла на югозападната стена, на мястото, където тя се обляга на предната стена на двореца. За по-голяма сигурност, в случай на нападение и двете порти били поставени странично по посока на предната стена.

Най-лесният подход е от север, по тесния склон, който се спуска към реката, но в тази част предната стена е максимално разрушена. В това пространство се наблюдават и много правоъгълни вдлъбнатини, изсечени в стръмен скален склон - сутерени на къщи, които били тук. Конструктивните особености на долната предна стена показват, че е построена едновременно с двореца на върха, в изминалия XIV век. Заграденото пространство е с площ повече от 1 хектар и съдържало обектите за слугите и стражарите, работилниците, конюшните, складовете и останалите стопански обекти на господаря. В края на XIV век, това пространство вероятно служила за бягство за гражданите от предградието на Щип. Има многобройни следи от средновековното предградие в източното подножие на Хисаря. На неговата северна страна се намира добре запазената църква Св. Архангел от XIV век. Това е ядрото на днешния град Щип.

Културно-исторически паметници в Щип

Град Щип е важен културно-исторически град на Македония. Има културни и религиозни обекти и много материални паметници. В Щип има градски музей от 1952 г., градска библиотека още от XIX век, старото училище, където работел Гоце Делчев.


ЩИП

Църквата "Св. Никола"

Църквата "Св. Никола"е един от най-представителните сакрални обекти в Щип. Църквата е построена от Андрея Дамянов на мястото на по-стара църква от 1341 г. Според надписа над главния западен вход, църквата е завършена на 10 май 1867 г. Църквата се отличава с грандиозен иконостас, съдържащ множество ценни икони. В северната част на иконостаса има 16 икони, а на главния иконостас има дори 67 икони, повечето от които рисувани през 1890 г. от Димитър Папрадишки. През 1990 г. в църквата е открита галерия от икони, изработени от известни зографи между XVII и XIX век. Също така в галерията има и стари книги, сребърни кръстове, чаши за богослужение, сватбени корони, псалми, евангелия и други сакрални предмети.

Хуса Медин Пашина джамия

Хуса Мединин Пашината джамия или църква Светия пророк Илия е построена на хълма над южния бряг на река Отиня. Местоположението е господстващо над града, заради това църквата е разрушена през 1882 г. и превърната в джамия. Църквата е известна като Поп-Стариева църква, построена от Константин Деянович през 1381 година. Според някои източници джамията датира от XVII век. В непосредствена близост до храма е гроба на Хуса Медин Паша.

Фестивал Макфест

Щип е известен с факта, че първата опера в Македония е изпълнена точно в този град. Това е операта "Палячи" изпълнена през 1924 г. от руския музиколог Сергей Михайлов. От 1989 г. насам всеки ноември в Щип се провежда най-големият фестивал на забавна музика в Македония, "Макфест".

Повече информация зна официалния саит на общината.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.