Zasady ruchu drogowego i prawodawstwo

 

Najważniejsze obowiązujące przepisy prawne dla kierowców  pojazdów silnikowych, które są zastosowane i dla kierowców zagranicznych

 

1.  Na drogach Republiki Macedonii obowiązkowo należy korzystać światła do oświetlania drogi w

 ciągu dnia i nocy.

 Nieposzanowanie niniejszego przepisu prawnego sankcjonuje się grzywnę  w wysokości 45 €.

 

2.  Kierowca zawsze jest zobowiązany do dostosowania prędkości do warunków ruchu drogowego i stanu na drodze .

Prędkość ruchu na drogach w Republice Macedonii jest ograniczona , to jest:

 -  na 130 km/na godzinę na autostradzie

 -  na 110 km/na godzinę na drodze zarezerwowanej dla pojazdów silnikowych

 -  na   80 km/na godzinę na drogach pozostałych

 -  Największa dozwolona prędkość  w zamieszkałych miejscach jest 60 km/na godzinę.

 

Nieprzestrzeganie tego przepisu prawnego w zależności od wielkości wykroczenia, podlega grzywnie   od 45 do 300 EUR .

 

3.  Holowanie  uszkodzonego pojazdu na drodze publicznej musi odbywać się w określony sposób, tj.  za pomocą liny, sztywnego połączenia albo podparte lub załadowane na pojazd ciągnący.

 

Nieprzestrzeganie tego przepisu jest sankcjonowane grzywną w wysokości 45 EUR.

 

4.  Na autostradzie i drodze zarezerwowanej dla pojazdów silnikowych zabrania się holowania uszkodzonego pojazdu, oprócz tego, że wystąpiło uszkodzenie na tej drodze, ale holowanie powinno być wykonywane tylko do momentu pierwszego zjazdu z autostrady lub drogi zarezerwowanej dla pojazdów silnikowych.

 

5.   Pojazd ciągnący wadliwy pojazd nie może poruszać się z prędkością większą niż 40 km / godz.

 

Za nieposzanowanie obowiązku  przepisów prawnych ,  przewiduje grzywnę w wysokości 25 EUR .

 

6.   W Republice Macedonii obowiązkowe jest stosowanie pasa bezpieczeństwa dla kierowcy i osób przewożonych na wszystkich siedzeniach, w których jest wbudowany pas bezpieczeństwa.

 

W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku prawnego przewidziana jest grzywna w wysokości 20 EUR.

 

7.   Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowców wynosi 0,5 promili. Zawodowi kierowcy i początkujący nie jest zezwolono na żadna ilość  alkoholu we krwi (0,0 promili).

 

Kara za nieprzestrzeganie tego przepisu prawnego wynosi grzywnę  od 250 do 400 EUR

 

8.    Dzieci poniżej 12 roku życia i osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu nie powinny być przewożone na przednim siedzeniu pojazdu.

 

Nieprzestrzeganie tego przepisu prawa przewiduje się  grzywnę w wysokości 45 EUR.

 

9.    Kierowca podczas prowadzenia pojazdu nie może korzystać z telefonu komórkowego.

 

W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu przewidziano grzywnę w wysokości 45 EUR.

 

 

 

 

10. Kierowcy pojazdów mechanicznych w okresie od 15 listopada do 15 marca  zobowiązani są w wyposażenie w  sprzęt zimowy do pojazdu.

 

W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku prawnego przewiduje się grzywnę w wysokości 150 EUR.

 

11. Kierowca biorący udział w wypadku drogowym, w którym dana osoba zmarła lub odniosła obrażenia lub spowodował wielką szkodę materialną, nie może opuścić miejsca, danej osoby, z wyjątkiem,  że udziela pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

 

W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu przewidziano grzywnę w wysokości 250 EUR.

 

12. Kierowca, który spotka  lub zobaczy wypadek drogowy, jest zobowiązany na wniosek funkcjonariusza policji do transportu osoby poszkodowanej w wypadku drogowym do najbliższej placówki służby zdrowia.

 

W przypadku nieposzanowania obowiązku prawnego  przewiduje się grzywnę w wysokości 250 EUR.

 

13. W przypadku popełnienia wykroczenia drogowego, za który przewidywana jest opłata  grzywny

pieniężnej pobierana  w miejscu wykroczenia, grzywnę wymierza funkcjonariusz policji w mundurze, a szkoda jest wpłacana do najbliższego banku lub na poczcie na podstawie wydanego zlecenia  zapłaty.

 

14. Zabronione jest płacenie grzywny w gotówce na miejscu przewinienia , a jeśli policjant w mundurze nalega na to,  zgłoś zdarzenie na najbliższy posterunek policji.

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.