Struga

Struga

"Jako Struga nie ma druga"

Pod nazwą Struga osada wspomniana  jest na początku XI wieku.  W ciągu całego średniowiecza była znana jako rybarska osada , a w ciągu długiego okresu jest małą obok jeziora osadą w której ludność zajmowała się połowem ryb, hodowlą zwierząt i rolnictwem.  O statusie miasta Struga wspomina się pod koniec XVI w. (1591 roku) w dokumentach mletaczkiego  posła z Konstantynopolu, Lowro Bernarda. W XVII wieku zyskała ogromną popularność handlową, z bazarem, rynkiem i dużym jarmarkiem. Z tego okresu rozwoju gospodarczego, powstaje powiedzenie „Jako  Struga nie ma druga”

Pod koniec XVII wieku, ze względu na przenikanie Austriaków na Półwysep Bałkański, rozwój został zatrzymany, ale ze względu na dobrą lokalizację na Wija Ignacia, Strudze udało się utrzymać jako miasteczko, pod koniec wieku XVII i na początku XVIII wieku zaczęła  dosiedlać się  albańska ludność z zachodniego podgórza Jablanicy i Mokrej Planiny.

Pod koniec wieku XVIII i na początku XIX wieku była częstym  celem grabieży Kaczacków którzy przychodzili z  Albanii. Niepewność spowodowała wstrzymanie handlu. W połowie XIX wieku uniemożliwiono dalszy upadek osady. Następnie zaobserwowano drugą falę imigracji ludności albańskiej i macedońskiej ludności  w mieście.

 

 

Druga połowa XIX wieku to najbardziej znany okres Strugi. Oprócz handlu, zostało rozwinięte rzemiosło, z ceramiki, która jest jednym z najstarszych rzemiosł, a były też  wyroby papuci, piekarskie rzemiosła i innych. Rybołówstwo miało ogromne znaczenie. W połowie XIX wieku w mieście, oprócz szkoły podstawowej,  było jeszcze gimnazjum, do którego uczęszczało  dwóch znanych braci Konstantin i Dimitar Miladinowci. W tym okresie w mieście mieszkało około 4600 mieszkańców.

Na początku XX wieku życie gospodarcze Strugi uległo zmniejszeniu. Szczególnie nie dobrze wpływa otwarcie granicy  z Albanią w 1912 roku, co doprowadza do zwężenia możliwości  handlu.

Po drugiej wojnie światowej miasto odnotowało stały wzrost: od 1948 roku z 4923 mieszkańców do 2002 roku  około 20 000 mieszkańców. Struga jest dziś miastem o nowoczesnym wyglądzie, rozwijającym działalność drugo i trzeciorzędną.

W ogólnej gospodarce miasta szczególny nacisk położono na rozwój turystyki. Na północnym zachodzie, wzdłuż  Crn Drim, droga prowadzi do Debar i sąsiedniej Albanii, łączy się z północnym wschodem z Kiczewem, Gostiwarem i Tetowem, a przez Ochryd łączy się z Resen, Bitolą i Prilep.

Nadbrzeża  na Crn Drim

Idealne na spokojny spacer i cieszenie się piękną scenerią nad samą wodą, nadbrzeża Crn Drim mają ławki , cienie  i są połączone trzema mostami. Nadbrzeże po wschodniej stronie ujścia rzecznego od jeziora nazywa się "Siergiej Jesienin" i znajduje się przy wejściu do miejskiej plaży. Na tym nabrzeżu, oprócz Jesenina, znajdują się popiersia Adama Mickiewicza i Aco Szopowa.

 

 

 

Ujście na Crn Drim

Woda z Jeziora Ochrydzkiego wypływa  przez rzekę Crn Drim, która, przechodząc przez środek miasta, przez Struszko Pole  i wąwóz, przedłuża płynąć    przez Albanię i wpada do Morza Adriatyckiego. Upływ wody w pobliżu hotelu Drim jest szczególną atrakcją dla każdego odwiedzającego Strugę.

Cerkiew Św. Gjeorgji (1835)

Św. Gjorgje przedstawia cerkiew  katedralną, miejską w centrum Strugi. Została zbudowana na fundamentach znacznie starszej cerkwi z XVI wieku. Zawiera freski z końca XIX wieku, ale prawdziwym skarbem jest mała galeria ikon z XIII wieku do XIX wieku, w tym słynna ikona św. Gjeorgji namalowana w 1267roku Długi napis z tyule ikony  oznacza "Struga Ochrydzka".

Dom pamięci braci Miladinowców

odnowiony na fundamentach starego domu słynnych poetów

Dom pamięci braci Dimitra i Konstantina Miladinowców znajduje się w centrum Strugi. Jest on odnowiony na fundamentach starego domu Miladinowców. Zawiera materiały z życia i dzieł słynnych macedońskich odrodzicieli , zwycięzców Złotego Wieńca  Poezji. Na cześć  ich osiągnięć  poetyckich, zbiorów  pieśni ludowych i twórczości umysłowej, opublikowanych w słynnej książce Zbornik  pieśni ludowych, dzisiaj odbywa się  słynne spotkanie z   poezją Struszkie wieczory poezji. Impreza tradycyjnie rozpoczyna się od pamiętnego poematu Tęsknota za południem Konstantina Miladinowa, napisana podczas jego  pobytu w Moskwie.

Muzeum Narodowe dr Nikola Nezlobinski

od osobistej kolekcji do muzeum ze stałymi postawieniami .

Muzeum Narodowe w Struga została założone w 1928 roku przez dr Nezlobinskigo ruskiego  imigranta, który przybył do Strugi po rewolucji rosyjskiej w latach 20-tych ubiegłego wieku. Na początek  otwarto przyrodniczo naukowy oddział  , o stałej kolekcji zoologicznej wykonanej z jego prywatnej kolekcji, która dziś jest wzbogacona o różne owady, ptaków, ryb i zwierząt regionu ochrydzko - prespanskiego. Nezlobinski i jego współpracownicy preparowali  setki owadów, ptaków i zwierząt zamieszkujących tereny podmokłe w pobliżu Strugi. Wiele z tych gatunków już nie istnieje.

Później, w 1961 roku powstał dział muzeum archeologicznego, który mieści obszerny zbiór pochodzący z prehistorycznych czasów  do średniowiecza. W 1974 roku powstała galeria sztuki Wangela Kodżomana, słynnego artysty ze Strugi, ze stałą wystawą artystyczną. Muzeum prowadzi badania i gromadzi materiały z zakresu historii, archeologii, etnologii, botaniki i zoologii. Jest nosicielem różnych profesjonalnych i artystycznych wydarzeń. Muzeum to obowiązkowe miejsce do zwiedzania przez turystów i studentów.

 

 

Kaliszta

Pięć kilometrów na południowy zachód od Strugi, na brzegu jeziora znajduje się wioska słynąca ze starych cerkwi  i monasterów oraz specjałów rybnych.

W Kaliszcie, na samym brzegu Jeziora Ochrydzkiego, w naturalnej skalistej scenerii znajduje się monastyr Narodzenia Najświętszej Matki Bożej, wśród ludzi znany jako monaster Kaliszki. W składzie kompleksu znajduje się jedna  cerkiew w jaskini i jedna nowa cerkiew poświęcona Narodzenia Najświętszej Matki Bożej, cerkiew  poświęcona jest  Świętym Apostołom Piotra i Pawła i jaskiniowa cerkiew poświęcona  pod wezwaniem św. Atanazy. Nowy kościół został odrestaurowany w 1977 roku, a fundamenty pochodzą z XIII wieku. W klasztorze istnieje monastycyzm i aktywne życie mnichów.

 

 

 

Click here to see Accomodation in Struga

Click here to see the list of Struga Tourist Guides

Click here for Struga city tours

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.