Region Wschodni

 

Region Bregalnica

 

 

 

 

Relief 

Na relief  w tym regionie składają się Góry Osogowskie na północy,  Placzkowica i Koneczka  na południu, czyli południowy wschód i góra Gradisztanska oraz Bogoslowec z zachodu i południowego zachodu. Wśród nich znajduje się  kilka dolin i pól, takich jak Owcze Pole, Koczansko Pole, Lakawiczko Pole, Pijanec i Malesz. W regionie szczególnie wyróżnia się Istiwanski Wąwóz  i wąwozy Zletowska i Zrnowska rzeka. W prawdziwym znaczeniu relief rozprzestrzenia się  od około 300 do ponad 2200 metrów. Charakterystycznymi szczytami górskimi są  Ruen na  górach  Osogowoskich, Lisec na Placzkowica i Kadiica na górze Wlaina.

 

 

 

Klimat

Region Bregalnica charakteryzuje się klimatem kontynentalnym. Temperatury na około 300 metrów nad poziomem morza na Owczym Polu i Malesz   na około 900 metrów nad poziomem morza są bardzo zróżnicowane. Średnia roczna temperatura w Owczym  Polu wynosi 12,8 stopnia, a w Berowie 8,7 stopnia. Średnia roczna ilość opadów wynosi 500 mm w Sztipie, a Berowie  około 670 mm, dzięki czemu region ten jest uważany za jeden z suchszych w Republice Macedonii .

 

 

Rzeki i jeziora

Hydrografię  w regionie tworzy rzeka  Bregalnica i jej dopływy Kameniczka, Orizarska, Koczanska, Zletowska, Lakawica Zrnowska Rzeka i rzeka Osojnica. Jest więcej źródeł termicznych , z których źródła w wiosce Banje w pobliżu Koczani i Keżowica w niepośrednim sąsiedztwie Sztipu  z urządzonymi kąpieliskami zdrojowymi. W regionie są obecne i zbiorniki akumulacji  Kalimanci na  Bregalnica, jezioro Gradcze na  Koczanska Rzeka i Ratewsko  jezioro w pobliżu Berowo. Wkrótce  na Zletowskiej rzece powinna powstać kolejna akumulacja.

 

 

Flora i fauna

Region Bregalnica posiada bogactwo różnych gatunków roślin, drzew i traw. Jest to szczególnie zauważalne w odniesieniu do pasm górskich, gdzie rozwinięte jest różnorodna    dendroflora ale również na polach  gdzie spotyka się  wiele gatunków roślin trawiastych. Szczególną cechą tego obszaru jest uprawa ryżu na Koczanskim polu, a goście   po raz pierwszy widzą pole ryżowe co pozostawia  pod wyjątkowym wrażeniem. Dzięki charakterystycznym dolinom, doliny Zrnowska i Zletowska Rzeka są rezerwatami przyrody. Występuje tu wiele dzikich zwierząt: wilki, kaczki, dzikie kozy, dziki, króliki, różne gatunki ptaków i gady. Dlatego w Górach Osogowskich  w miejscu Ponikwa są specjalnie zaaranżowane łowiska.

 

 

Komunikacja drogowa

Główną arterią komunikacyjną w tym rejonie jest droga Weles – Sztip – Koczani - Delczewo, następnie trasa Kumanowo - Sweti Nikole - Sztip, Strumica, ale ważne są także połączenia drogowe w kierunku   Probisztip i Kratowo, połączenie drogowe do Berowo a stamtąd do Delczewo  i do Strumicy. Na relacji Weles – Koczani funkcjonuje linia kolejowa.

 

Największe miasta z tego regionu:

Berovo

Shtip

Koczani

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.