Weles

Weles

miasto odrodzenia, rewolucjonistów i poetów - kolebka kultury macedońskiej

Weles znajduje się w środkowej części kraju, w środkowym biegu rzeki Wardar. Leży na głównej arterii Półwyspu Bałkańskiego w dolinie morawsko –wardarskiej, przez miasto przechodzi główna linia kolejowa w Republice Macedonii, która rozdziela się na: jedną do wschodniej części Macedonii (Sztip i Koczani), a drugą do południowo-zachodniej (Prilep i Bitola ). Po Skopje, Weles jest najważniejszym węzłem kolejowym w Republice Macedonii.

Weles to stare miasto. W trakcie historii miasto często zmieniało nazwę. Wspomina się o nim  w III wieku pod nazwą Willa Zora, co oznacza miasto-most. Później miasto nosiło nazwę Kjupurli. Dzisiejsze imię otrzymał w VII wieku z przyjściem Słowian na Bałkany, od w słowiańskiego „w les”, co oznacza w lesie  (ze względu na gęste lasy otaczające go).

W XVII i XVIII wieku Weles reprezentuje znane miasto i siedzibę episkopu. Pełnił funkcję głównego węzła transportowego i handlowego miasta znanego z wysoko rozwiniętego rzemiosła, zwłaszcza ceramiki. Po wojnach bałkańskich i Pierwszej wojnie światowej miasto straciło część swoich funkcji. To odzwierciedla się na  rozwoju  populacji.

Po II wojnie światowej Weles rozwija się w silny ośrodek przemysłowy, administracyjny i kulturalny. Z tym się  zwiększy  rola grawitacyjna i imigracyjne centrum, tak że od około 20.000 mieszkańców w 1953 roku Weles urosło do miasta z około 50.000 mieszkańców (2002).

Główną cechą weleszkiej  gospodarki jest przemysł: chemiczny, przemysł  niemetali i materiałów budowlanych, obróbka metalu, ceramiki, tekstylny, spożywczy, skórzany .

Jako rozwinięty węzeł komunikacyjny, Weles jest regionalnym centrum w Środkowym Powardarie. Ma dużą wpływową strefę grawitacyjną, szczególnie wyraźną w ujściach  rzek Babuna i Topolka, które rozprzestrzeniają się do  Owczepole i Tikweszija.

 

 

 

Pomnik flisaków

"Wszystko oddamy   dla Macedonii"

Pomnik poświęcony dwunastu flisakom, w większości weleszanie, którzy w przeddzień powstania Ilindenskiego  przeprowadzili  serię atentatów,  z celem aby zwrócić uwagę Europy na kwestię macedońską. Pomnik o wysokości 6,5 metra jest dziełem rzeźbiarza Stanko Pawlewskiego i jest postawiony na cześć stulecia powstania ilindenskiego. Został wykonany jako skręt z 12 metalowych promieni, symbolizujących dwunastu flisaków . Na pomniku zostały zapisane ich słowa   : "Wszystko oddamy dla Macedonii".

Pomniki na Koczo Racin

"Kończy się noc  czarna ..."

Na cześć patrona  weleszkiego gimnazjum, w 1968 roku  na Koczo Solew Racina po raz pierwszy w jego rodzinnym mieście został postawiony pomnik. Pomnik jest dziełem akademickiego rzeźbiarza Dimko Todorovskiego, który poprzez nadprzyrodzone rozmiary postaci Racina dokonał próby przedstawienia wielkości macedońskiego narodu. Wykonany z gliny i wylany w brązie. Każdego roku przed tym pomnikiem rozpoczyna się międzynarodowe spotkanie poetów poświęcone twórczości Racina. Drugi pomnik założyciela współczesnej poezji macedońskiej powstał w 2002 roku w centrum Welesu, naprzeciwko Wieży Zegarowej. Pomnik jest dziełem akademika Tome Serafimowskiego, o wysokości 2,80 metrów i  ciężki 500 kilogramów.

Cerkiew Św. Pantelejmon (1840)

cerkiew znajduje się pod ochroną UNESCO i jest Katedrą świątyni Powardarskiej diecezji

Miejska katedralna cerkiew  Św. Pantelejmon znajduje się na jednym ze wzgórz na południowy zachód od Weles, parę metrów od ostatnich domów. Teren jest dość stromy, zwłaszcza po zachodniej stronie, gdzie wzgórze Wrsznik znajduje się wysoko nad cerkwią, a od wschodu jest stromym terenem do Weleszkiego wąwozu, brzegiem  Wardaru i głównej drogi na południe. W związku z tym zbudowano fundament dla cerkwi , a jako mur od strony wschodniej zbudowano wspierający mur z kamienia łupanego , taki  jaki  mają najbardziej obronne twierdze.

Cerkiew została zbudowana przez mistrza Andreja Damjanowa, jak napisano nad południowym wejściem: "Maestro Andrea, co robi cerkiew". Freski i ikony są dziełem słynnych macedońskich malarzy ikon   Mjaczija z Papradiszte i   Welesu. Większość ikon została wykonana przez utalentowanych artystów freski Gjorgji Damjanowa i Gjorgji Jakow Zografskiego.

Dzisiejsza cerkiew  zbudowana jest na starej, która istniała jako mała cerkiewka , która  mogła służyć jako monaster Starego Welesu. Cerkiew  była przysposabiana do odprawiania służby bożej  przez  cztery lata  od 1837 do 1840 roku. Ostateczne ukończenie cerkwi przy samym  Welesie, w 1904 i 1905 roku ustawiono dzwonnicę, a na prawo od cerkwi wybudowano kilka budynków dla różnych potrzeb  Jej obecny wygląd pochodzi z  1837-1940 roku.

 

 

 

Jezioro Młodość  ( Welekszkie Jezioro)

sztuczna akumulacja z atrakcyjną zawartością i strefą rekreacyjną

Jezioro Młodość położone jest nad rzeką Otowica, lewym dopływem Wardaru, osiem kilometrów na północ od Weles. Budowa zbiornika rozpoczęła się w 1960 roku, została zakończona w 1962 roku. Obejmuje ono obszar o powierzchni 97 km2. Jezioro ma około 2 km długości, 0,4 km szerokości i obejmuje powierzchnię 0,84 km2. Na jeziorze znajduje się cienka, żelbetowa zapora łukowa, 35 metrów wysokości, z koroną 247 metrów.

Głównym celem jeziora jest nawadnianie około 1350 hektarów użytków rolnych w pobliżu wsi Otowic, ze względu na bliskość miast Weles i Skopje,  ma  być wykorzystywane do celów rekreacyjnych i sportowych. Dzisiaj spełnione są dwie podstawowe funkcje. Jezioro jest wyposażone w niezbędne zaplecze turystyczno-gastronomiczne, a specjalnie zorganizowana i uporządkowana łódź-restauracja jest ośrodkiem turystycznym i rekreacyjnym w tym regionie.

Stanowiska archeologiczne STOBI

kiedy tysiąclecia połączą się w wyjątkowe rozkoszne uczucie

 

Stobi znajduje się przy ujściu Crna Rzeki do Wardaru. Znajduje się na lewym brzegu rzeki i rozciąga się na kilka tarasach ziemskich . Pod rządami macedońskimi podupadł w 217 roku p.n.e., w czasach Filipa V. W okresie przed-rzymskim było to małe miasto o powierzchni 2,5 hektara. Ze względu na położenie przy drodze między Dunajem a Morzem Białym w dolinie Wardar, mała osada staje się strategicznie ważna. Przy przejściu ze starej do nowej ery, kiedy stała się prowincją rzymską, Stobi stało się dużą i rozwiniętą gminą (miastem z niezależną administracją i prawem głosu).

Miasto zyskało swój najbardziej satysfakcjonujący wygląd w późnym okresie rzymskim, kiedy stało się znaczącym centrum handlowym, administracyjnym, wojskowym i kulturalnym. Pałace i bazyliki, ozdobione freskami i mozaikami, które w większości pochodzą z IV i V wieku, są szczególnie widoczne w ekonomicznym i kulturalnym rozwoju miasta. Jest to czas największego rozkwitu i znaczenia Stobi, kiedy stał się stolicą nowo powstałej prowincji Macedonii Secunda. W niedługim czasie miasto zbudowano na ośmiokrotnie większym obszarze niż poprzednia osada.

Dowody na rozwój chrześcijaństwa w Stobi sięgają 325 roku. W tym okresie Stobi było miastem jedynej  chrześcijańskiej religii w carstwie i siedzibie biskupiej. Biskup Stobi brał udział w pierwszym zgromadzeniu kościelnym w Nicei. O wzroście  chrześcijaństwa świadczy duża liczba odkrytych chrzcielnic w cerkiewnych katedrach.

Miasto uległo ogromnej dewastacji w atakach Hunów i Ostrogotów w V wieku. W VI wieku ucierpiało z powodu trzęsienia ziemi i nigdy więcej nie zostało ustanowione. Znaczenie  na Stobi zwiększa świadomość istnienia dużej liczby wciąż nieodkrytych artefaktów.

 

Click here to see list of accomodation in Veles

Click here to see list of Touristic Guides in Veles

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.