Kriwa Palanka

KRIWA PALANKA

Kriwa Palanka została założona w 1633 roku jako ufortyfikowane miejsce na drodze, która prowadziła do  Bułgari, w celu ochrony przejścia do wąwozu Kriworeczkiego. Początkowo miasto pełniło strategiczną funkcję i chroniło miasto przed grabieżą. W XVII wieku,  równolegle z rozwojem górnictwa w Kratowie  rozwijało się w regionie Kriwa Palanka niosąc rudę żelaza do Kriwej Palanki do dalszej obróbki. Z tego powodu kowalski zawód  był jednym z najważniejszych w Kriwej Palance w XVII i XVIII wieku.

Bardziej intensywny wzrost obserwuje się po drugiej  wojnie światowej, kiedy miasto terytorialnie się  rozwinęło i rozbudowało. Dotyczyło to również wzrostu liczby ludności: z 2000 mieszkańców w 1948 roku do około 12.000 w 2002 r.

W gospodarce znaczące miejsce zajmuje rolnictwo i przemysł. Około 33 osiedla w okręgu Kriwa Palanka dołączają do Kriwopalanaczkiej kotliny. Główna linia ruchu drogowego która przechodzi przez  przygraniczne miasto jest droga Kumanowo-Stracin - Kriwa Palanka - Dewe Bair - Kjustendil  (R.Bułgaria). W Kriwej Palance odbywają się liczne imprezy kulturalne, artystyczne, artystyczne kolonie, kolonie rzeźbiarskie, Międzynarodowa Szkoła  Architektury  i Dom Kultury i Muzeum Miejskie.

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.