Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

 

 

Музејската дејност во Прилеп е ги бележи своите почетоци во 1952 година со формирањето на Музејот на НОБ во зградата опд поранешниот улчаство во Прилеп. Од тогаш институцијата во текот на 70 годишното постоење дсе збогатува со нови зборки и содржини, како и дејности за заштита на културното наследство и од прераснува во 2003 во Национална установа - Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп.

Во зградата/ објектот на НУ Завод и Музеј – Прилеп, можат да се видат следните поставки: Археолошкатa поставка, Лапидариумот, Етнолошката поставка, Галеријата на икони, Меморијалниот Музеј Кузман Јосифоски – Питу и Роднокрајното музичко творештво.

 

 

Музејот е отворен секој работен ден од 08.00 до 16,00 часот. Посетителите се најавуваат во административната зграда од каде ги води стручно лице, кустос во соодветната поставка. Поставки кои се наоѓаат во други објекти: Спомен дом Блаже Конески, Музејот за тутун и Меморијалниот Музеј 11 ти Октомври 1941 г., Участак.

За посета на овие поставки потребно е посетителите да се најават на контакт телефонот или електронската пошта на Институцијата за да се реализира посетата, заради тоа што објектите се далеку. Повеќе информации на https://www.muzejprilep.org.mk/

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.