Kuzeydoğu

KUMANOVA – EĞRİ PALANKA  BÖLGESİ

 

Yer konumu. Kuzeyden devlet sınırıyla ve Kozyak ile German dağlarıyla sınırlıdır, Doğu tarafından Bulgaristan sınırıyla, güneyden Osogova dağları  ve Batıda Üsküp Karadağ’ı ile çevrili yerdir. Bunlar aynı zamanda bölgenin daha belirgin rölyefini oluşturuyor. Aralarında Kumanova düzlüğü ve Eğri Palanka Vadisi ve Slaviçko düzlüğü bulunmaktadır.

 

 

 

İklim. Bölgede iklim tipik kıtasal iklimdir. Yıllık ortalama hava sıcaklığı Kumanova vadisinde 11,8°C, Eğri Palanka’da ise 10,2°C’dir.  Ortalama yıllık yağış miktarı Kumanova’da 549 mm, Eğri palanka’da ise 565 mm’dir.

Nehir ve göller. Daha belirgin hidrografik yapıyı Kumanova yakınlığında Proevtse köyünde bulunan , kaplıca olarak düzenlenen, termal mineral kaynağıdır.  Diğer hidroyapılardan daha önemli olanları Pçinya, Kumanova ve Eğri (Kriva Reka) Nehirleri ve kalan daha küçük nehirlerdir.  Bölgede Lipkova ve Glajnya akumulasyonları da mevcuttur ve hafta sonu türizmi için oldukça elverişlidir.

Flora ve Fauna. Yaklaşık 400 metreden 2.250 metre yüksekliğeuzanan bölgede zengin bitkisel, ağacımsı ve çimen türleri mevcuttur. Özellikle Üskğp Karadağı, German ve Osogovo Dağlarının ormanları caziptir. Bitkiset topluluklar dahilinde hayvan dünyası da gelişmiş ve çok çeşittir, özellikle kurt, geyik, yabani domuz, tavşan , farklı kuş türleri ve sürüngenler var.

Trafik bağlantı. Bu bölgeden Belgrad’tan Kara otoyolu ve demir yolu Üsküp ve Selaniğe geçer ve Kumanova’dan Eğri palanka ve Bulgaristana giden otoyol var. Otoyolun bir bölümğ Kratova ve İştip, diğer bölümü Kumanova’dan Kliseli ve İştip’e gider.

 

Genista Fukarekiana

Osogova dağlarında rastlanabilecek çok nadir türdür.

 

ST.GEORGE

Kilise Makedonya’da Bizans sanatının en önemli yerini almaktadır.

KOKİNO

Şen Düğün olarak adlandırılan jeolojik rezerv doğanın şah eseridir.

ST. YOAKİM OSOGOVSKİ

Manastır asırlar süren maneviyatı, güzelliği ve sanatıyla celbetmeye devam ediyor

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.