MAKEDONYA’DA OSMANLI ANITLARI

 

MAKEDONYA’DA OSMANLI ANITLARI

Makedonya’da İslam anıtları görkemli yapılardır ve Osmanli İmparatorluğu‘nun zenginliği ve büyüklüğünün öyküsünü günümüzde de anlatmaktadırlar. Makedonya XIV y.y.’ın sonlarına doğru, insanlık tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olan, Osmanlı İmparatorluğu‘na dahil edilmişir. Osmanlılar Makedonya’da tam beş asır (1912 yılına kadar) kalmışlar ve bütün Balkan Yarımadasında mevcut kültür, din ve mimariyi etkilemişlerdir. Uzun dönem Türk kültürüyle temasta olmaları, zihniyet beslenme gibi Makedonya’da günlük yaşamın birçok alanlarını oldukça etkilemiş ve bunun neticesinde şehirler gittikçe oriental kent özellikleri kazanıyormuş. Osmanlı’nın profan (dünyevi) ve sakral (kutsal) mimarisi vasıtasıyla, dolaylı veya dolaysız şekilde bu alanlardaki yaşamla ilgili geniş çaplı bilgiler elde etmekteyiz.

Osmanlı İmparatorluğunun beş asırlık hakimiyetinden kalan en büyük mirası Osmanlı İslam Mimarisi oluşturuyor. Muhteşem güzelliği ve mimari şekliyle hayranlık uyandıran çok sayıda cami, hamam, bedesten, hanlar, saraylar ve diğer yapılar XV. ve XVI y.y. esnasında inşa edilmiştir. Bütün bu yapılar dönemin ünlü şahsiyetlerinden ve yüksek mevkilerde bulunan zatlar tarafınca inşa edilmişlerdir. Osmanli İnşaat Okulu, Bizans ve Oryantal Mimarisinin etkisini kullanmakla beraber, sanat ve inşaat geleneklerini. İslam yapılarının inşaatı ve süsleme çalışmalarında, özellikle XIX y.y. inşaatlarına, Makedonya usta-inşaatçıları, oymacı ve tezyinlerinin (nakkaş) katıldıkları gözlenmektedir.

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.