Ohri

Ohri

Ohri Makedonya Cumhuriyeti’nin güney batısında, Ohri gölünün kuzey doğu  kıyısında bulunan şehirdir. Trafik açısından Üsküp, Manastır, Debre ve Arnavutluk Cumhuriyeti’ne giden yollarla bağlantılıdır.  Adriyatik ve Akdenizi bağlayan Eski Via İgnatsija yolunda bulunması Ohri’nin geçmişte  gelişimi için önemli bir etkeni oluşturuyordu. Ohri şehrinin yakınlığında Ohri hava alanı bulunuyor, buradan ülke dışına hava yolu ulaşımı gerçekleşiyor. Ohri gölü sularında trafiğin önemi düşüktür.  Balık avlama ve türistik amaçlı kullanılıyor. Deemir yolu hattının olmayışı tek boşluğu oluşturuyor.

 

M.Ö. III y.y.’da günümüz Ohri yerinde Lihnida isimli yerleşim yeri bulunuyormuş. Bu önemli  ve belirgin yer M.Ö. II y.y. Roma idaresi altına düşüyor ve Via İgnatsiya güzergahında önemli bir yerleşim yerine bürünüyor. Daha sonra Lihnida zengin ve belirgin şehir olarak Bizans idaresi altına geçer. VI ve VII y.y. Sloven kavimleri ve Bizanslılar arasında ağır savaşlar yaşanıyormuş. Galibiyet sonrası Lihnida şehrini Slovenler Ohri olarak adlandrmışlar.

 

879 yılında Ohri başpiskoposluk merkezi oluyor ve 886 yılında St. Kliment ve St. Naum’un gelişiyle, yerleşim yeri kültür merkezine dönüşüyor. Aziz Kiril ve Metodiy’in bu öğrencileri buradan Sloven eğitimi ve edebiyatını yaymaya başlamışlar.

Makedonya devleti bünyesinde, Ohri  Çar Samoil’in merkezi bulunduğu başkent konumundaymış. Onun hükümdarlığı döneminde Samoil Kalesi inşa edilmiştir. Kale şehrin eski bölümünde  çok iyi korunmuştur ve  ona ilişkin en eski bilgiler 476 yılından kaynaklanıyor. Ölümü ardından yıkılmış ve tekrar inşa edilmiştir. Osmanlı hakimiyeti döneminde de kullanılıyormuş. 

Antik Tiyatro

Antik dram sahnesi ve gladyatör alanından çağdaş kültür olaylar platformuna kadar Ohri Antik Tiyatrosu Helenistik çağından kaynaklanıyor. M.Ö. yaklaşık 200 yıl önce inşa edilmiştir. Ohri’nin eski bölümünde bulunuyor ve Samoil  Kalesinin  yükseldiği iki taraf arasında yer alıyor, kültür sanat temsili ve spor olayları için elverişli akustiğe sahiptir. Amfinin tribünlerinden Ohri gölüne ve Galiçitsa dağına muhteşem görüntü sağlamaktadır. 

 

Antique Theatre Ohrid

 

Trebenişta Altın maskesi

Samoil Kalesine yapılan arkeolojik kazılar sırasında, kuzey kale duvarında , Antik Lihnid ahalisine ait çok sayıda mezarlıklar bulunmuştur.  Kronolojik defin aralığı M.Ö. V asırdan yeni dönem V asıra kadar uzanıyor ve en büyük bölümü Makedon-Helenik dönemine (M.Ö. III-II y.y.) aittir. Zengin ve çok çeşitli arkeolojik malzeme kapsıyor ( süslü seramik kaplar, demir, bronz, gümüş ve altın nesneler).

30 Eylül 2002 yılında farklı malzemeden ibaret yetmişe yakın eşya bulundu (seramik, kehribar, cam, demir,bronz, gümüş ve altın), onlar arasında en önemli ve en müstesna iki tanedir: altın maske ve altın yüzüklü  altın eldivendir.

Makedon ve Abrupa arkeolojisi için çağın buluşu sayılmaktadır ve Ohri yakınlığında Gorentsi köyünde ünlü Trebenişta nekropolisi (kabristanı) için ialve bilimsel tanıtımını oluşturuyor. Diğer dört altın maske kabristanda 1918 ve 1934 yıllarında keşfedildi (günümğzde iki tanesi Belgrad’ta iki tanesi de Sofya’dadır).  Kabristan M.Ö. V asra aittir ve Lihnid kabristanında en eski  gömülme yerini oluşturuyor. 

Gorna Porta (Yukarıki Kapı) – duvarlarında Yunan, Latin ve eski Slav yazılı çok sayıda taşlar yer alıyor

Düşmandan korunma fonksiyonu yanında, Kale aynı zamanda yaşama yeriymiş. Samoil Hisarı olarak da bilinmektedir. Çar Samoil hükümdarlığı döneminde 976 yılından 1014 yılına kadar ve onun varisleri 1018 yılına kadar Ohri Makedon Slovenlerinin ilk devletinin başkentini oluşturuyordu. O dönem yenilenen kale kendi görkemli imari iskelesini günümüze  kadar korumuştur. 

Ohri Alabalığı 

Ohri Alabalığı Avrupa’da tatlı su endemk tür balığıdır ve Üçüncü dönemde  bu alanlarda yaşayan türlerin en yakın atasıdır.

Ohri Alabalığı akarsu balığından yassı bedeni, küçük başı ve bedeninde ki yıldızlı gri benekleriyle ayrılmaktadır. Et rengi balıkların kimilerinde beyaz kimilerinde ise pembe renktedir. Azami uzunluğu 25 ile 60 sm arasıdır, azami ağırlığı ise 15,8 kg. Akarsu ve Ohri alabalığının çarpazlaşmasıyla oluşan melezlerin bedenlerinde, letnitsabalığı gibi  kırmızı yuvarlak ve gri yıldızımsı damgaları vardır. Ohri alabalığı yemek için çok lezetlidir. Makedonya’nın markalarından biri olarak bozuk paralarda da yer almaktadır. 

 

Ohri Gölü Plajları

Ohri ve Struga şehir plajlarından madda Ohri kıyısı boyunca St. Naum’a kadar Ohri sahili  serilidir, orada her türist kendi çıkarını bulabilir.

 

Goritsa

-Ohri’den 4 km

- Ferahlık duygusunu uyandıran çevre

-Yüksek kayalarla sarılı plaj

-Bütün Ohri sahiline ideal bakış

 

Slaviya

-Ohri’den 4 km mesafede

-en çok ziyaret edilen, temiz ve en iyi düzenlenmiş plajlardan biridir

- en büyük atraksiyonu 75 metrelşk toboggandır.

 

Metropol ve Belvi

-gölden  100 metre , Ohri’den 8 km mesafede

- Çağdaş donatımlı göle bakan odalı,  İki otel

- Spor alanları, bovling, havuzlar, konferans salonları, sauna, helioterapi, kasino, fitnes

 

Lagadin

En uzun plaj – 285 metre

Kar-köpük, yağmur ve balonlarla farklı eğlenceler düzenleniyor

Trotinet ve sürat motorlarının park edilecek özel yerlere sahip

Dinlenme, içki ve arkadaşlık platformu özel atraksiyondur

 

Eleşets

Ohri’den 10 km bulunan oto kamp

Bungalov ve kamp römorklerde 700 yatak

Kendi kamp römorklarda  ve çadırlarda konaklama olanağı

St. Kliment , eski Slav eğiticileri  aziz Kiril ve Metodiy kardeşlerinin en yetenekli öğrencisidir, Plaoşnik Ohri’de St.Pantaleymon manastırında IX asırda (886 yılı) ünlü Padova ve Bolonya Üniversitelerinden once İlk Avrupa ve Slav Üniversitesini kurmuştur. Ohri St. Kliment Üniversitesinden 3.500 öğrencimezun olmuştur ve onlar bütün Slav Avrupa genelinde hristiyanlığı yaymaya devam etmişler.  İncil kitabı, eski  Makedonca ve Slav dilinde Ohri’den 15Avrupa ülkesine Selanik’ten Ural’a kadar yayılmıştır.

 

St. Kliment neden bu manastırı St. Panteleymon’a adamıştır?

St. Panteleymon hekim olarak ün kazanmış ve mucizeler yaratma kabiliyetine sahipmiş. Plaoşnik manastırı etrafında hastahane de varmış, burada St.Kliment hastaları dua, bitki ve çaylarla tedavi ediyormuş ve St. Kliment Keramet sahibiolarak tanınıyordu.

 

Manastır ve çevresi dinlenmek ve gezmek  için sakin yerdir. Bütün bölge, Ohri sahilinin en temiz yeri olarak,  Tsırn Drim kaynağının şaffaf berak suyunun duru güzelliğiyle celbetmektedir. Saf ve soğuk kaynaklar ve manastır etrafındaki yoğun bitki örtüsü, gölün en egzotik yeri sayılmaktadır. Manastırda kaynaklarda kayıkla gezi muhteşemdir ve bu duygu mutlaka yaşanmalıdır.

 

St. John Theologian, Kaneo (1280)

 

Kilisenin mimarisi Ohri’de orta çağ anıtlarını inceleme açısından çok  önemlidir,çünkü Bizans ve Ermeni unsurlarının başarılı kombinasyonunu teşkil ediyor.  İnşası kesme taş, traverten ve tuğladan ibarettir, dikdörtgen zemini, yazılı haçı ve sekiz açılı kubbesi var.

Plaoshnik

St. NAUM OHRİDSKİ  MANASTIRI

Ohri gölünde, en güney kısmında, ender doğal güzellikte bulunan,  yüksek kaya üzerinde inşa edilmiştir. Manastır Makedonya’nın ortaçağ dönemi en önemli manevi anıtlarından birini oluşturuyor.

Bu manastırın inşa edilmesi Makedon halkının aydınlanmasında en ünlü isimler St. Klimentin işbirlikçisi ve St. Naum’un adıyla bağlantılıdır. Manastır Kilisesi 905 yılında St. Naum tarafınca inşa edilmiştir ve aziz meleklerin toplantısına adalıdır. Şekil ve büyüklüğüne göre Aziz Klimentin Plaoşnik manastırıyla aynıdır. Burada St.Naumun kabri de bulunuyor,narteksin güney doğu tarafında inşa edilmiştir, tıpkı St.Kliment’in Ohri manastırında  bulunan kabristan yeri gibi.

Kilise yonca şeklinde zemin üzerinde inşa edilmiştir. Yaklaşık onuncu ve onuncu asra kadar kilise tamamıyla yıkılmış vaziyetteydi. Nihai onaltıncı asırda temelleri üzerinde günümüz kilise inşa edilmiştir ve birçok aşamada yeni inşa ile genişletilmiştir. Onsekizinci asrın ikinci yarımında Kilisenin kübbesi inşa edilmiştir, onsekizinci yılın sonunda da kilisenin en belirgin ve önemli onarımı yapılmıştır (1799 yılı).

Batı girişin iç kısmındaki yazıda kilisenin resmedilmesinin 1806 yılı Stefan başkeşişi döneminde yapıldığı yazılmaktadır, aynı dönemde Naum kabrinin ayin odasının da resmedildiği belirtiliyor. Geçen dönem içerisinde yapılan değişmelerin özellikleri Naum klisesinin görünümünü tamamıyla değiştirmiştir.  Günümüz Kilise şekli dörtgen alanda kubbeli ve dört direk üzerine dayalı yazılı haç şeklindedir. St.Naum kabri yapıştırılan geniş ve alçak kubbeli  inşadır. Manastırda Glagol ve  Kiril harflerinin kazındığı sutunlar hala duruyor. Makedonya’da ilk keşiş merkez geleneğine sahip Manastır St.Kliment ve St. Naum dönemindendir ve günümüzde aynısında etkin keşiş ve dini hayat yaşanmaktadır. 

Ohri Halk Müzesi

Robevtsi  Evi

Tipik Ohri Mimarisinin örneği Ohri Halk müzesi , XIX asrın mimari şaheseri Robevtsi ailesinin evinde yerleştirilmiştir. Müzenin arkeoloji, tarihi ve etnoloji bölümü vardır. Eski tarihten, antik ve orta çağdan  çok sayıda arkeolojik artifaktlar sergilenmiştir. İkonlar koleksiyonu, farklı zamanlı dönemlerden 10.000’e yakın numismatik koleksiyonu yanısıra İlinden döneminden nesne ve belgeler içeriyor.

 

Gligor Pırliçev kültür evi  1959 yılında inşa edilmiştir. 700 m2nin üzerinde alanı kapsıyor. Müzik, sanat, film, edebiyat, folklor alanından zengin kültür programıyla bilinmektedir. Merkez, Makedonya ve makedonya kültürünün önemli şahsiyeti, şair, çevirmen, eleştirmen, poliglot, öğretmen ve hatip, altın çelenk ödülü sahibi Gligor Pırliçev (1830/31-1893)anısına inşa edilmiştir ve ismiyle adlandırılmıştır.

 

 Ohri İncisi

Ohri markası

Ohri incisinin özelliğini alanı boyunca spektral reklerin dahası gökkuşağı renklerinin yansıması oluşturuyor. İnci işi asırlarca aile sırrını oluşturuyor ve Filevi ailesinde bu gelenek nesilden ensile 80 yıldır aktarılmaktadır. Ohri incisi Makedonya kültüründe ve Ohri şehrinde markalaşmıştır.

 

Filigran (Telkari)

Filigran sanatı , farklı kalınlıkta gümüş ve altın telden ve değerli taş tanelerinden, çok nazik ve hassas ürünlerin işleme yeteneğidir. Çok çeşitli ürünler söz konusudur ve ürünün el işi olması mümkün mü sorusuna kapılmamak elde değil.  Filigran sanatı Ohri ve yöresinin geleneklerinden biridir.

 

Ağaç Oymacılığı

Ağaç  oymacılığı,  özel ve spesifik sanattır ve sanat yeteneği olanlar oymacılıkla uğraşıyor. Ohri ve yöresinde oymacılık sanatı oldukça gelişmiştir. Ağaç oymacılığı ve oyma işi eserler Makedon halkının tarihi, kültürü ve geleneğini anlatmaktadır ve Ohri ile çevresinde çok yaygındır.

 

Çömlekçilik

 Çömlekçilik Ohri’nin geleneksel sanatlarından biridir ve Makedon geleneği ve folklorunun ruhuna özgün unsurlarla zengin farklı toprak ürünleri üretilmektedir. 

Kaneo

Kemikler körfezi odun direklere dayalı platform üzerine yerleştirilen tarih öncesi  su yerleşim yerleridir. Bu yeni açılan su üzerinde ki  müzedir, suya Roma Çarlığı 2 asra ait dalgıç üssü ve onarılmış kale ile odun meskenden  kalıntılar yerleştirilmiştir.

Bu yerde, üç ile beş metre derinlikte 6000 odun direk bulunmuştur ve bu direklere 20 kadar ahşap evin bulunduğu platformun dayandığı tahmin ediliyor. Yapılan incelemelere göre, yerleşim yerinin alanı 8500 metrelik alanı kapsıyormuş. Meskenlerin genelde odun, kamış ve kilden inşa edildiklerine göre çoğu kez yangınlara maruz kalıyormuş ve dolayısıyla sıkça tadilat ediliyorlardı, yoğun direklerin varlığı ise buna bağlıdır (yanan odun ve kömür kalıntılarına rastlanmıştır). Platform kara ile hareketli köprüyle bağlantılıymış ve geceleri hayvan ve düşmanlardan korunmak maksadıyla köprü kaldırılıyormuş.

Şu anda yerleşim yerinin bir bölümü onarılmıştır, dayanıklı ve daha dirençli olacak şekilde işletilmiş 1200 direk üzerine yerleşen platforma yedi ev inşa edilmiştir.Evlerin içbölümü de onarılmıştır, bu şekilde o döneme özgün yaşama tarzını hissedebilme olanağı sunuluyor. Müzede keşfedilen seramik eşyalar da sergilenmiştir, yanısıra su altı direklerden akvaryumda yerleştirilmiştir. Dalgiç üssünde ise dalgıçlar rehber eşliğinde suya dalmaya ve su altında kalıntıları inceleme fırsatı bulabiliyor.  

Eski Gradişte otokamp bölümünde yerleştirilen Körfez ve plaj ile onarılan bu su üzerinde ki   yerleşim yeri  Kemikler Körfezi adını, meskenin ait döneme özgün çok sayıda hayvan kemiğinin bulunmasından aldı. 

 

Click here to see the list of accomodation in Ohrid

Click here for Ohrid city tours

Click here to see the list of Ohrid Tourist Guides

Click here to see the list of Ohrid Travel Agencies

 

 

 

Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.