Crkva Sveti Spas


Sveti Spas je skopska crkva smještena na području istočno od Skopske tvrđave. Izgrađena je sredinom XVI. stoljeća, na temeljima starije crkve, o čemu svjedoče freske otkrivene na južnom zidu crkve nakon potresa 1963. godine. Ona je pretrpjela velike štete od požara 1689. godine, nakon čega je obnovljena. Godine 1824. dovršen je ikonostas crkve, a 1867. godine manje ikone za crkvu izradio je Dičo Zograf. Današnji izgled crkva je dobila tijekom devetnaestog stoljeća.


CRKVA SVETI SPAS

Vanjski izgled zgrade je prilično neprivlačan, a do ulaznih vrata vodi nekoliko kamenih stepenika. Za crkvu je karakteristično da je za vrijeme gradnje morala biti ukopan do pola u zemlju, budući da osmanske vlasti nisu dopuštale crkvama da budu veće od džamija. Prema tome, kako bi se postigla potrebna visina zvonika iznad visine ostatka zgrade, crkva je ukopana u zemlju. U unutrašnjem dijelu crkve nalazi se ikonostas, koji se smatra pravim remek-djelom. Dugačak je 10 metara i širok 6 metara i u gornjem zlatnom dijelu sadrži "zmijski križ". Tu su i popratne ikone Sveti Bogorodice i Sveti Jovana.


CRKVA SVETI SPAS

Ikonostas u Sveti Spasu podijeljen je na 5 horizontalnih zona. Koriste se motivi geometrijskih oblika, biljnog i životinjskog svijeta te prizori iz Starog i Novog zavjeta. Ikonostas sadrži brojne ikone, podijeljene u dva reda: velike prijestoljne u gornjem i male prijestoljne u donjem. Osim njih, crkva obiluje ikonama i izvan ikonostasa. U zapadnom dijelu crkve izgrađena je galerija za žene-vjernike, a u predvorju je mermerni sarkofag u kojem se čuvaju relikvije makedonskog revolucionara Goce Delčeva. Danas se u prostorima crkve nalazi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Skoplja.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.