Јасен


Природни резерват Јасен

Природни резерват Јасен налази се у северозападној Македонији, као парк проглашен је 1958 године у почетку само на планини Карађица, а 1960 године проширен је и на Суву гору.


ЈАСЕН

Географске карактеристике Јасена

Резерват покрива површину од 24.000 ха. Највиша тачка је врх Карађица (2.473 м). Геолошка основа је доломит са танким слојевима лискуна. Ту се налази и вештачко језеро Козјак, а повремено протиче и река Оча. Других вода нема. Од флоре под заштитом су Viola koshaninii, Thymus oehmianus, Dianthus kapinensis и др. Од животиње има дивље козе, медведи, рисова, птице, белоглави мршојед, сове и друге. Јасен резерват покрива око 32.000 квадратних метара земље углавном са шумом и путевима, као и неколико крачих земјаних стаза . Главне активности су пешачење, планинарење, планински бициклизам, камповање дуж језера Матка и Козјак, параглајдинг, риболов, спелеологија, алпинизам.


ЈАСЕН

Природно богатство

Емералд мрежа је мрежа подручја од посебног интереса за очување, намењених очувању мреже природних станишта. Од заштичених подручја у границама Скопског региона, Емералд мрежа обухвата следече локације: Кањон Матка, Катлановсо-Таор и Јакупица . Идентификација одређених подручја за птице, је иницијатива која се покрече на глобалном нивоу, у циљу заштите локација од посебног значаја за птице. Важне биљне области су најважнија места на свету за дивље биљне врсте. Током два узастопна пројекта у региону земаља југоисточне Европе, у Македонији је идентификовано 42 подручја.


ЈАСЕН

Фазанерија

У Јасену постоји центар за вештачку производњу дивљачи - фазанерија. Као резултат примењене модерне технологије, сваке године се производи изузетан квалитет младих дивљачи, пољски јеребица и дивље патке. Капацитет ове фазанерије је димензиониран на око 50.000 двомесечних фазанских пилича, 3.000 пољских јеребица и 1.000 дивљих патака. Уведена аутоматизација и електроника у процесу вештачке производње, обезбеђују сталну контролу производње и високу продуктивност. Остварење ове фазанарије је једано од највечих у Европи. Проценат оплодње јаја у периоду најинтензивнијег оплођивања износи преко 95%, што је посебно постигнуче овог производног центра.


ЈАСЕН

Рибарство

Рибарење у овом делу је доста развијено. Период забране у води - Акумулације Козјак.


ЈАСЕН

Мрена 15.05-15.06.
Бојник 01.05-31.05.
Пастрмка 01.01-31.01.
Клен 01.05-31.05.
Крап 15.05-15.06.
Попадика15.05-15.06.


Најмања величина рибе која не сме да се лови:
Македонска пастрмка40 цм
Крап40 цм
Вардарски клен30 цм
Вардарски скорбут25 цм
Мрена бела35 цм
Јагула 60 цм
Сом70 цм
Попадика 20 цм
Црвеноперка 20 цм
Плашица 12 цм


Дозвољена риболовна опрема:
  • 1. Блинкер са ограничењем од 12 ловних дана годишње.
  • 2. Два рибарска штапа са три кукице по штапу.
  • 3. Три рибарска штапа са једним кукицом на штапу.


Дозвољени дневни улов:
Македонска пастрмкаДо три комада
Крап Додве комада
Вардар кленДо 5 кг
Вардар скорбут До 5 кг
Мрена бела До 3 кг
Јагула До 1 комада
Сом До 1 комада
Попадика До 3 кг
Црвеноперка До 3 кг
Плашица До 5 кг

Ако је рибар ухватио различите врсте рибе, укупан износ улова у једном дану не треба да прелази 4 кг и свакако се не смеју прекорачити границе о броју и врсти рибе.

Туризам

Јасен можете посјетити само организовано, јер његова велика површина не пружа могучност сигурног кретања без сапутника. Јасен нема хотелске објекте, него располаже са ловачким објектима, који се отварају по потреби, за организовану групу посетилаца.


ЈАСЕН

Ловачки туризам

од великог дивљеча у ловишту налазе се срне, муфлони, дивље свиња и друга дивљач, део је заштичен и део слободан. Ловиште се простире на западним деловима планинских масива Карађица и Сува планина, а његов се крајни источни део додирује са планинским венцем планине Јакупица. Укупна површина је 20 969 ха. У ловишту од велике дивљачи заступљени су срне , јелени, дивља свиња, дивља коза, медвед, рис и друге дивље животиње. Вечина дивљачи је у отвореном делу ловишта, где је дивља коза у вечини. Ловиште у свету познато је по дивљи кози, а у Европи по дивље свиње. Ловни туризам на Јасену налази се међу првих три на свету, према пакету услуга који нуди ова атрактивна дестинација.


ЈАСЕН

Објекти

Јасен располаже са око 60 кревета и два апартмана, распоређених у 7 зграда. Постоји неколико мањих хала са местима за састанке (распоређене у тим објектима) за око 100 људи. На располагању су, према стандардима 4 потпуно опремљене кухиње и око 25 тона капацитет комора за замрзавање. У плану је комплетно реновирање на око 10 шумских и ловних објеката, једнако распоређених на целој територији и изградњу нових, из сопствених средствима.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.